Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Majoriteten av studenterna som svarade på undersökningen är mycket nöjda med sin utbildning.
Foto: Unsplash
Länkstig

Hur många studenter skulle välja sjuksköterskeprogrammet igen?

Publicerad

Svar: Nästan alla!

Innan examen varje år får studenter på sjuksköterskeprogrammet svara på en undersökning om hur de upplevt utbildningen. Resultatet visar att majoriteten av studenterna är mycket nöjda med valet av både yrke och utbildning.

I utvärderingen som studenterna gör innan de tar examen får de svara på frågor om hur de upplever att utbildningen till sjuksköterska vid Göteborgs universitet har varit. Svaren är mycket värdefulla för ansvariga på programmet och ligger till grund för fortsatt utveckling av kurser och moment.

Sammanställningen visar att majoriteten av studenterna är mycket nöjda med sin utbildning och känner sig väl förberedda för den framtida rollen inom vården. Resultatet av undersökningen visar faktiskt att hela 95% av studenterna skulle välja att läsa till sjuksköterska igen om de fick göra samma val idag. De svarande är också positiva till sjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs universitet, där 84% svarade att de skulle välja att läsa utbildningen vid just GU igen.

En viktig del under utbildningen till sjuksköterska handlar om rätten till hälsa och likabehandling. Bland annat deltar studenterna på en hel temadag om mänskliga rättigheter med spännande föreläsningar och diskussioner i grupp tillsammans med studenter från andra utbildningar. Dagen brukar vara mycket omtyckt och leder till insikter och reflektioner som hjälper studenterna både under utbildningen och i det kommande yrket som sjuksköterska. Att ämnet är aktuellt och uppskattat visar också programmets utvärdering, där 72% av studenterna upplever att de i hög eller mycket hög utsträckning känner att de fått en ökad medvetenhet om mänskliga rättigheter kopplat till vård och hälsa, och dess betydelse både på patientnivå och för samhället i stort.

Anmälan till sjuksköterskeprogrammet med start våren 2021 är nu öppen. Ansök senast 15 oktoberAntagning.se.