Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Hur kan sista milens leveranser göras mer hållbara?

Publicerad

Sista milen är de transporter som sker från att konsumenten gör ett inköp till att varan konsumeras. De står för en stor del av transporterna idag och är därför ett område där förändringar har stor betydelse transportsystemets hållbarhet. I ett samarbetsprojekt kommer forskare från Göteborgs universitet och Chalmers tillsammans att studera sista milens transporter och hur dessa transporter kan förändras för att bli mer hållbara.

Köpcentrumens placering utanför stadskärnorna och en allt större e-handel har bidragit till ett ökat antal sk sista-milen leveranser. I projektet ”Detaljhandeln och den sista milens transporter” kommer forskarna att titta närmare på historian, nuläget och spana in i framtiden för att se hur sista-milen leveranser kan göras mer hållbara.

Tre delstudier fångar historia, nuläge och framtiden

Delstudie 1 fokuserar på shoppingcentrumens framväxt då en betydande omvandling skett i svensk detaljhandel de senaste tre decennierna. Detta har ökat transporterna för inköp som oftast görs med konsumentens egen bil.

Delstudie 2 tittar närmare på den pågående digitaliseringen av detaljhandeln med en ökande andel av e-handel där den sista milens transporter görs av detaljhandeln eller olika aktörer inom transportbranschen.

Delstudie 3 orienterar sig mot framtiden och med hjälp av kunskapen från de två första delstudierna i kombination med sk backcasting-metoder så kommer man att identifiera hållbarhetskriterier som framtida transportsystem bör uppnå samt vilka åtgärder som behövs för att uppnå sådana resultat och vad åtgärderna får för konsekvenser.

De tre delstudierna kommer att genomföras med en kombination av olika metoder. Delstudie ett genomförs med hjälp av intervjuer och arkivstudier. Den andra delstudien genomförs med intervjuer, observationer, dokumentstudier och digitala metoder. Den tredje delstudien genomförs med hjälp av backcasting-metoder som involverar olika intressenter inklusive representanter för detaljhandeln, transportörer, beslutsfattare och forskare.

Projektet kommer bland annat att avrapporteras i en populärvetenskaplig rapport och presentationer som riktar sig till yrkesverksamma samt genom akademiska artiklar och på akademiska konferenser.

Genomförs inom ramen för Styrkeområde Transport

Projektet har fått finansiering av Göteborgs universitet och Chalmers inom ramen för Styrkeområde Transport 2018-2019. I projektet medverkar Johan Hagberg från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Per Lundin, projektledare, och Kajsa Hulthén från Chalmers.

Kontakt

Per Lundin (projektledare) docent, Science, Technology and Society, Chalmers
Kajsa Hulthén, professor, Supply and Operations Management, Chalmers
Johan Hagberg, docent, Centre for Retailing och Företagsekonomiska institutionen