Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Hur farmaceuter kan bidra i omställningen mot personcentrerad vård

Publicerad

Ny artikel ger underlag för hur farmaceuter aktivt kan bidra till omställningen till en mer personcentrerad vård.

Även om det finns många röster som förespråkar att det patientnära arbetet som apotekare och receptarier utför ska vara personcentrerad, så finns det idag inte stöd i litteraturen för hur det här ska ske i praktiken. En nyligen publicerad artikel syftar till att ge insikt i hur personcentrerad vård kan påverka och inkorporeras i farmaceutisk omsorg.

Framför allt visar artikeln hur den personcentrerade vårdens byggstenar – berättelsen, partnerskapet och samskapandet av hälsoplanen – kan ingå i den omsorg som utförs av farmaceuter i öppenvård och i den slutna vården. Artikeln bidrar därför med ett teoretiskt grundat underlag för den fortsatta diskussionen om hur farmaceuter aktivt kan bidra till den i många länder pågående omställningen till en mer personcentrerad vård.

FAKTA

Artikeln skrevs av Hanna Gyllensten, med dr, leg. apotekare, docent på institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet samt forskare på Centrum för personcentrerad vård GPCC, Joanne Fuller, farm dr, leg. receptarie, postdoktor på institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet samt forskare på Centrum för personcentrerad vård GPCC, Malin Johansson Östbring, farm dr, Linneúniversitetet och klinisk apotekare Region Kalmar län.

Länk till artikeln:

Gyllensten H, Fuller JM, Östbring MJ. Commentary: how person-centred is pharmaceutical care? Int J Clin Pharm. 2021 Sep 25. doi: 10.1007/s11096-021-01332-0.