Video (01:06)
Hundra företags cookies granskade – över hälften missledande
Bild
Länkstig

Hundra företags cookies granskade – över hälften missledande

Publicerad

Amanda Liljevall och Emelie Lillskog tidigare studenter vid Företagsekonomiska institutionen, har granskat hundra företags hemsidor, varav femtio är de mest besökta i Sverige. Fler än hälften av dessa företag har aktivt utformat sina cookie-notifieringar för att få konsumenter att godkänna användningen av cookies. Företagen använder sig av så kallad "valarkitektur" för att styra konsumenternas beslut i företagets favör.

Genom att använda "valarkitektur", designen av hur val presenteras för att påverka beslut, gör såväl privata som statliga organisationer det svårare för individer att säga nej än att säga ja. Detta kan ses som en form av "nudging", knuffar som styr människors val utan att tvinga dem, i företagets intresse. Denna strategi ger ny insikt i debatten om balansen mellan företagens intressen och konsumenternas rättigheter online.

– Den stora risken är inte att trycka 'acceptera'; det som är riskabelt är vad som kan hända om företaget har tredjeparts-cookies och delar den informationen med andra företag som konsumenten inte känner till. Dina uppgifter kan användas på ett sätt som är negativt för dig, säger Emelie Lillskog, en av uppsatsskrivarna och tidigare student på mastersprogrammet i marknadsföring på Företagsekonomiska institutionen. 

Hon påpekar att det finns en risk att konsumenter alltför lättvindigt litar på företag som kan missbruka deras information. 

– Jag tror det är där det brister, att man litar på alla företag och att de inte använder konsumenternas information som faktiskt kan skada dem. Här måste konsumenterna tänka till när de gör sina val, säger Emelie Lillskog. 

Företag styr konsumenter i en riktning

Amanda Liljevall den andra författaren av uppsatsen som gjordes på Företagsekonomiska institutionen, tillägger att det snabba digitala medielandskapet kan leda till förhastade beslut av konsumenter

– Vi människor tenderar att ta den enklaste vägen och att godkänna alla cookies är det lättaste sättet att bli av med denna notifiering. Men där har företag en metod att försöka styra konsumenten att inte försöka gå vidare och neka alla cookies, säger Amanda Liljevall.

Hon menar att det ställer höga krav på konsumenter om de vill neka cookies. 

– Det kan vara så att man måste klicka sig vidare för att ens kunna neka cookies, eller att man försöker dölja information, så när en konsument går vidare så döljs information i underflikar inuti cookie bannern, säger Amanda Liljevall

En cookie-banner är en notifiering som visas när man besöker hemsidor. Det kan finnas information om vad cookies innebär och ett val du måste göra. Men Amanda Liljevall och Emelie Lillskog menar att så kallade cookie-banners ska placeras i mitten av skärmen, något som sällan är fallet. 

– En bra cookie-banner bör vara synlig och utmärka sig från övrigt innehåll på hemsidan. Den bör vara större än 30% av skärmens storlek och ha en suddig bakgrund. Den bör också vara centralt placerad på skärmen, säger Emelie Lillskog

Författarna menar att många företag inte följer denna rekommendation.

Emelie Lillskog fortsätter: 

– Frågan blir ju då hur stor är cookie-bannern? Försvinner den om du navigerar på sidan? Hur stor är den i förhållande till skärmen? Är det en suddig bakgrund bakom den? Vi har utgått från att en cookie-banner ska synas tydligt, avslutar Emelie Lillskog. 

Så gjordes masteruppsatsen

Företagen analyserades utifrån 56 kriterier som rör deras valarkitektur och hur de styr konsumenters beteenden. 

Enligt studien som går att läsa här: 

  • 58% av de granskade företagen har en "Acceptera alla"-knapp, men saknar en "Neka alla"-knapp. 
  • 52% framhäver "Acceptera alla"-knappen med färg.
  • 45% kräver att användaren scrollar för att kunna neka cookies.

Att använda valarkitektur är lagligt men kan väcka etiska frågor, särskilt när det kommer till möjligheten att säga nej till cookies.

Av: Simon Fredling Jack, multimedial kommunikatör på Företagsekonomiska institutionen. 


Område
Student