Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

HR spelar viktig roll för organisationskultur

Publicerad

Ett frukostseminarium med titeln "Global HRM - Challenges in organizational cultures from an HRM perspective" samlade ett 40-tal personer från näringsliv och akademi. Professor Gideon Kunda från Tel Aviv University höll i seminariet som arrangerades av Centrum för global HRM den 21 oktober 2014.

En organisationskultur består både av de vardagsuttryck som man ser när möter människor som arbetar i organisationer eller de byggnader som verksamheterna finns i, men också de mer outtalade och underliggande uppfattningar om organisationen som medarbetare i vardagen ger uttryck för.

Utmaningen för HR, menar professor Gideon Kunda, är att förstå vad dessa kulturrutryck mer djupgående innebär samt att hitta former för att utveckla och förändra organisationskulturer. Men att förändra organisationskulturen är inte HR:s ansvar menar Gideon Kunda, även om HR ofta får ansvar för att implementera en ny värdegrund utan det är ledningens gemensamma ansvar. Däremot behöver HR vara med mycket tidigare i strategiformuleringar och i vissa avseenden agera gatekeeper mot olika konsulter som vill sälja in quick-fix koncept som organisationen inte behöver.

Globalisering, tillväxt och ökat välstånd i samhället gör att medarbetare i organisationer har andra krav på arbetsinnehåll och mening än tidigare. Det innebär, menar Gideon Kunda, att organisationer måste utveckla och förändra sina organisationskulturer med starten i sättet att t.ex. organisera arbetet och motivations- och belöningsmodeller men att använda modeller för arbetet som är akademiskt grundade och praktiskt relevanta. HR behöver både fylla på sitt kunskapsförråd när det gäller t ex. organisationsdesign men också att vara de som bidrar till att reflektera mer över vilken organisationskultur som behövs och hur man kan nå dit, avslutar Gideon Kunda.