Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Hon tar trädgårdsfrågorna in i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien

Publicerad

Inger Olausson tar etmot sitt ledamotsbrev i Stockholms Stadshus

Foto: ©Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

Inger Olausson, universitetslektor i kulturvård vid Göteborgs universitet, har valts in som ledamot i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien. I måndags mottog hon sitt ledamotsbrev vid akademiens högtidssammankomst i Stockholms Stadshus.

– Det känns fantastiskt roligt och hedrande att bli invald. Jag har arbetet nära akademien under 25 år, först som student men framför allt som forskare, genom att delta på olika seminarier. Deras bibliotek har varit enormt värdefullt för mig och är för alla som forskar inom dessa frågor, säger Inger Olausson.

Trädgårdsodlingens och trädgårdsnäringens historia

Förutom lektorstjänsten på institutionen för kulturvård har Inger Olausson en tjänst som akademiforskare vid Kungliga Vitterhetakademin. Hennes forskning är inriktad på hortikulturhistoria, det vill säga trädgårdsodlingens och trädgårdsnäringens historia. Hennes roll i akademien blir bland annat att tillföra kunskap om trädgårdsodlingens betydelse för hållbar utveckling, rekreation och integration i en globaliserad och urbaniserad värld.

– Jag ser detta som en möjlighet att lyfta trädgårdsfrågorna inom skogs och lantbruksområdet och trycka på att trädgårdsnäringen är en väsentlig del av arbetet med till exempel de globala hållbarhetsfrågor som vi står inför.

Vill lyfta frågan om det gröna kulturarvet

Kulturväxter och hur vi vårdar och bevarar det odlade gröna kulturarvet är frågor som har hög prioritet för Inger Olausson. En problematik är att det idag inte finns någon som har det övergripande ansvaret för dessa frågor, vilket hon lyft på agendan och där Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin kan utgöra en arena för att driva och nätverka kring denna fråga.

– Det historiska perspektivet är en del i vårt arbete kring de utmaningar som finns kopplat till hållbarhet och miljö. Vi kan använda äldre kunskap i det framåtblickande arbetet, säger Inger Olausson.

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien är en fri och oberoende organisation som arbetar med frågor om jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, skog och skogsprodukter, fiske och vattenbruk, miljö och naturresurser. Det finns tre olika avdelningar och Inger Olausson har valts in i den allmänna avdelningen som arbetar med övergripande frågor som berör bland annat naturresurser, naturvård, miljö och landskap.