Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Hon studerar skärningspunkten mellan sexualitet och religion

Islamologen Erica Li Lundqvist är nyanställd forskare vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. Hon ska studera hur personer med muslimsk bakgrund i Sverige förhandlar mellan sin sexualitet och sin religiositet.

Erica Li Lundqvist kommer att ingå i det projekt om apostasi – att lämna sin religion – som redan pågår på institutionen. Hennes del av forskningsprojektet pågår i ett år, och under den tiden kommer hon att göra djupintervjuer med muslimer som på något sätt brottas med att kombinera sin sexualitet med sin religiösa tro.

– Att lämna islam behöver i det här fallet inte betyda att man konverterar, utan att man lämnar en form av religiositet för en annan. Man kanske lämnar ett aktivt engagemang i någon församling och i stället börjar syssla med något privatreligiöst. Jag ska studera personer som förändrar sin relation till religion då de kommer till Sverige och hur det är kopplat till relationer och sexualitet, säger Erica Li Lundqvist.

porträtt erica li lundqvist

Skrev avhandling om homosexuella i Libanon

Hon blev inbjuden till projektet tack vare sin avhandling, Gayted Communities – Marginalized Sexualities in Lebanon (2013, Lunds universitet). Där följde hon åtta homosexuella män i Libanon under flera år för att se hur de kombinerade sin sexuella läggning och sin religiösa tro. Gemensamt för alla åtta var att de hela tiden förhandlade med sig själva om de olika delarna av sitt liv.

– I stunder när de blev mer religiösa, till exempel när de var med om en begravning, började de tänka mer på den typen av livsfrågor. Då blev deras sexualitet mer påtaglig i relation till religiositeten, och det var då de tvivlade och brottades med situationen. I andra situationer kunde det vara omvänt: när de till exempel var väldigt aktiva i gaycommunityn och var ute och festade, begränsades deras religiösa liv.

Hela tiden köpslog de med sig själva om sitt leverne och sin upplevda synd, hur de skulle rättfärdiga olika beteenden i olika situationer. Sin management, som Erica Li Lundqvist kallar det i sin avhandling, handlar om att förhandla sig fram till vad ens samvete klarar av i stunder av tvivel och i stunder av fromhet.

Vägen till att acceptera den egna sexualiteten

I det nya projektet är det processen under tidens gång som Erica Li Lundqvist vill komma åt: dels vägen mot ett accepterande av den egna sexualiteten, dels vägen från att ha varit muslim till att bli icke-muslim, eller ett annat slags muslim. Vilka identifikationsprocesser finns bakom en religiös förändring?

– Skärningspunkterna, ambivalensen, osäkerheten – det är det som intresserar mig. Resan dit. Det omedvetna i olika strategier för att komma dit man inte vet att man är på väg. Fokus kommer att ligga på olika strategier, både strategier som underlättar och som försvårar processen att lämna islam.

Hon tror att känslorna inför att vara till exempel homosexuell kan vara desamma för en muslim som har flyttat till Sverige som en muslim som bor i Libanon, trots att Sverige är ett på ytan öppnare land.

– Det finns såklart andra förutsättningar i Libanon för homosexuella. Där är det förbjudet att vara homosexuell och det finns inget skyddsnät. Även om Libanon ibland beskrivs som Mellanösterns gayparadis är det inte så i verkligheten – det kanske finns många klubbar att gå till, men det är bara en del i ett väldigt komplicerat liv. Kommer man till Sverige är man beroende av samma skyddsnät som där: dels familjen, som kanske är kvar i Libanon, dels den libanesiska kommunitet som finns i Sverige. Man har på något sätt dubbla utanförskap när man kommer hit, som muslim och som homosexuell. Jag tror inte att man plötsligt "kommer ut" – och kommer och tillrätta med sin tro – bara för att man kommer till Sverige, och jag vill ta reda på hur detta förhåller sig.

Erica Li Lundqvist är anställd vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion sedan den 1 juli. Hon arbetar i projektet Att lämna islam. Apostasi, religionsfrihet och motsättningar i ett mångreligiöst Sverige tillsammans med Göran Larsson (projektledare) och Daniel Enstedt. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.

Utöver forskning undervisar Erica Li Lundqvist om islam på bland annat grundkursen i religionsvetenskap.