Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Högtidlig avslutning för Förvaltningshögskolans studenter

Publicerad

Idag firades de studenter som avslutat sina kandidat- eller masterutbildningar med en högtidlig ceremoni i Vasaparkens aula.

Avslutningsceremonin inleddes med tal av proprefekt och utbildningsansvarig Malgorzata Erikson, följt av ett tal av Anders G Högmark (på bilden till höger) som är ordförande i Kommunfullmäktige i Tjörns kommun. Anders G Högmark, ordförande i Kommunfullmäktige i Tjörns kommun, var en av de som höll tal.Därefter delades det ut blommor samt diplom för "utmärkt examensarbete". Mellan varje programpunkt sjöng Göteborgs Akademiska Kammarkör. Tillställningen avslutades med fotografering och mingel.

Utmärkta examensarbeten:

 Pris delas ut för utmärkt examensarbete

FOLKMOTION I SVENSKA KOMMUNER
En främmande fågel i den representativa demokratin?
Anna Blomstedt
Maja Tinnervall

Motivering: Uppsatsen är en väl teoretiskt förankrad studie av kommuners förhållningssätt till statligt initierade deltagardemokratiska initiativ (folkmotioner) genom analyser av remissvar. Författarna uppvisar mycket god analytisk förmåga och ger ett viktigt empiriskt, men även ett visst teoretiskt, bidrag till diskussionen om den kommunala demokratins utveckling.

DEN ÄLDRES RÖST: EN KVALITATIV STUDIE OM INDIVIDENS INFLYTANDE OCH MÅLTIDSUPPLEVELSE PÅ TVÅ SVENSKA ÄLDREBOENDEN.
Dina Leuchovius
Motivering: Uppsatsen är en väl teoretiskt förankrad och metodologiskt innovativ studie av kommunal äldreomsorg. Författaren uppvisar mycket god analytisk förmåga och ger ett viktigt bidrag till diskussionen om kvalitet i äldreboenden.

INTERSEKTIONALITET FÖR ALLA?
Vem inkluderas i Utbildningsdepartementets problemformuleringar för barn- och ungdomsutbildning?
Karolina Berg
Motivering: Uppsatsen använder sig på ett mycket övertygande sätt av teorier om intersektionalitet för att visa hur offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet fokuserar främst på kategorierna kön och etnicitet. Författarens analys av utredningar med stöd av kvantitativa och kvalitativa metoder är mycket god. Uppsatsen ger ett viktigt bidrag till diskussionerna kring diskriminering och trakasserier bland Sveriges skolelever.

Anhöriga fotograferar de nyutexaminerade studenterna