Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Hinder och möjligheter för odling av hållbar sjömat

Publicerad

Det är inte lätt att få tag på hållbart odlad fisk eller vildfångad fisk från hållbara bestånd, och okunskapen är stor bland leverantörerna. Det berättade kocken Sofia B Olsson som är kökschef på restaurang vRÅ i Göteborg på ett seminarium om hållbart vattenbruk som SWEMARC arrangerade i Almedalen.

Sofia B Olsson har som kock valt att att fokusera på hållbara råvaror i sin restaurangen, och välkomnade satsningar på att skapa hållbar odling av sjömat i Sverige. Seminariet med titeln ”Vattenbruk – miljöförstörande verksamhet eller en värdefull hållbar ny näring” hade samlat en panel med deltagare från olika sektorer för att diskutera möjligheter och hinder för hållbar odling av sjömat. Moderatorn Axel Wenblad inledde med att konstatera att världens befolkning kommer att öka kraftigt, och att allt fler efterfrågar fisk och skaldjur. Men då fisken inte kommer att kunna hämtas från haven är det odling av sjömat som kan vara lösningen på efterfrågeproblemet.

Visionen för SWEMARCs verksamhet är att öka odlingen av sjömat på ett hållbart sätt, men under seminariet konstaterades att det finns en hel del hinder i vägen. SWEMARCs verksamhetsledare Snuttan Sundell presenterade några möjliga åtgärder för att öka möjligheten att odla hållbart. Det handlar bland annat om att minska beroendet av vildfångad fisk för foderproduktionen och att skapa cirkulära näringsflöden. En annan viktig förutsättning är att minska lagliga och administrativa hinder för odling. Lena Gipperth från Centrum för hav och samhälle redogjorde för de juridiska aspekterna och möjligheterna att ändra lagstiftningen för att möjliggöra ökat vattenbruk.

Landbaserade slutna odlingar

Ett konkret exempel på en ny typ av hållbar fiskodling representerades av entreprenören Bengt Gunnarsson som projekterar landbaserad odling av lax eller regnbågslax. Inom anläggningen sker också odling av kiselalger som kan användas i fodret, men även för att öka effektiviteten i solfångare. Möjligheten att utveckla projektet försvåras dock av att tillståndsprocessen i Sverige är dyr och tar lång tid, enligt Bengt Gunnarsson.

Seminariet avslutades med en paneldiskussion där alla deltagarna fick frågan vad de kan göra för att förändra situationen. Många tryckte på vikten av samverkan och att det är viktigt med större engagemang från beslutsfattarna.

SWEMARC är ett av sex forskningsområden som ingår i UGOT Challenges, Göteborgs universitets satsning för globala samhällsutmaningar. Läs mer om UGOT Challenges