Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Heldag för att inspirera svensklärare och lärarstudenter

Hur ska en lärare få eleverna att läsa böcker när skärmar och sociala medier konkurrerar om uppmärksamheten? Den frågan och många andra diskuteras när Svenskämnenas dag arrangerades på Göteborgs universitet för första gången.

Syftet med Svenskämnenas dag den 12 maj var att ge lärare och lärarstudenter en chans att mötas, få inspiration och bättre pedagogiska redskap, och att stärka relationen mellan universitetet och yrkesverksamma lärare.

Tanken är att det ska bli en årligen återkommande dag.

– På det här sättet vill vi stärka ämnesdidaktiken. Svensklärare ute på skolorna kan känna sig ganska ensamma eftersom de inte får så mycket fortbildning på området, säger Ingrid Lindell, viceprefekt för lärarutbildningen vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion och en av arrangörerna.

Platserna fulla efter en dag

Ingrid Lindell, Maaike Hajer och Mikael NordenforsInbjudan hade gått ut till alla lärare i Göteborgsområdet som handleder lärarstudenter på högstadie- och gymnasienivå. Hela Stora hörsalen på Humanisten var full under dagen.

– Vi var väldigt glada när vi skickade ut anmälan, för efter en dag var platserna slut. Det är ett tecken på att det finns ett behov, säger Ingrid Lindell.

Ny forskning presenterades

Under dagen presenterades ny forskning från svenskämnets tre ben – svenska språket, litteraturvetenskap och svenska som andraspråk – men det fanns även andra inslag, till exempel talade Jenny Edvardsson, gymnasielärare i Kristianstad som vunnit pris för sitt sätt att arbeta med litteratur i skolan.

En av föreläsningarna hölls av Anders Öhman, professor i litteraturvetenskap och litteraturdidaktik vid Umeå universitet och för tillfället även gästprofessor vid Göteborgs universitet.

– Min huvudtes är att vi måste gå till själva skönlitteraturen för att ta reda på hur vi ska undervisa om litteratur och varför det är viktigt att läsa skönlitteratur, inledde Anders Öhman sin föreläsning.

Bokläsningen har fått konkurrens

Haporträtt Anders Öhmann menar att dagens litteraturundervisning befinner sig i en brytningstid: där det i går fanns en tydlig kanon – det var självklart att läsa vissa verk – är uppdelningen mellan ”fin” och ”ful” litteratur närmast utraderad i dag. Dessutom har bokläsningen fått konkurrens av skärmar. Det är numera inte lika självklart att låta sig uppslukas av en bok, att ta sig in i en annan värld.

– Författaren Nicholas Carr skriver i sin bok The Shallows vad skärmar innebär för vårt läsande och vårt sätt att tänka. När han läser en bok i dag tar det bara en kort stund innan han släpper den och börjar slösurfa, kolla sin e-post eller gå in på Facebook. Genom det skingras hans uppmärksamhet på boken. Tidigare förlorade man sig i böcker, nu blir läsningen snabb och ryckig.

Rekonstruera intrigen

Anders Öhman menar att en viktig ingrediens i litteraturundervisningen är att ”skugga intrigen”: efter att eleverna har läst en bok ska läraren initiera ett samtal där intrigen rekonstrueras.

– De ska då inte bara berätta att ”boken handlar om olycklig kärlek”, utan de ska gå igenom intrigen tillsammans och berätta vad som händer i boken: vilka karaktärer som förekommer, varför de agerar som de gör och hur de reagerar på olika händelser. Det är ett sätt att komma in i textens värld och se helheten, att känna sig tilltalad av handlingen.

Eleverna bör gå igenom det steget innan det går att börja diskutera boken mer på djupet, menar Anders Öhman.

– Att skugga intrigen innebär inte att vi inte ska bry oss om andra perspektiv på boken, det är minst lika viktigt med symboler och metaforer och att uppmärksamma språket, stilar och berättarperspektiv. Men som läsare har man mycket att vinna på att börja med att följa intrigen, säger han.

Ser fram emot en fortsättning

Ingrid Lindell menar att dagen var mycket lyckad och ser fram emot en fortsättning.

– Vi vill gärna tillgodose de behov som finns ute bland svensklärare, så vi planerar för framtiden. Det var tydligt att Svenskämnenas dag var efterlängtad, säger Ingrid Lindell.

Svenskämnenas dag arrangerades av institutionen för litteratur, idéhistoria och religion och institutionen för svenska språket, Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet.

Bilderna är tagna av Kristina Holmlid.

Bild 1: från vänster Ingrid Lindell, viceprefekt för lärarutbildningen vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet och en av arrangörerna, Maaike Hajer, professor vid University of Applied Sciences i Utrecht och Malmö Högskola, och Mikael Nordenfors, viceprefekt för lärarutbildningen vid institutionen för svenska språket och en av arrangörerna.

Bild 2: Anders Öhman, professor i litteraturvetenskap och litteraturdidaktik vid Umeå universitet, gästprofessor vid Göteborgs universitet.