Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Hanna Hallgren ny docent på Konstnärliga fakulteten

Publicerad

Konstnärliga fakulteten har antagit Hanna Hallgren som docent i genusvetenskap. Hanna Hallgren är professor i Litterär gestaltning på Akademin Valand, forskar inom konst och genusvetenskap och är även verksam som poet.

Hanna Hallgrens arbete rör sig i gränslandet mellan litterär gestaltning och genusvetenskap, kring ämnen som sexual difference, nymaterialism, intersektionell teori, affektteori, queerteori, postkolonial teori och kritiska vithetsstudier. Hon intresserar sig särskilt för så kallat reflexivt eller diffraktivt akademiskt skrivande.

– Det handlar om hur själva skrivmetoden gör att vi ställer andra frågor och ger andra svar, och hur vi därmed når olika kunskap bara genom vårt val av det sätt vi skriver på, säger Hanna Hallgren.

Docenturföreläsningen kommer att hållas senare i år. Håll utkik i Konstnärliga fakultetens kalendarium.

– Då kommer jag att prata om mötespunkter mellan genusvetenskaplig forskning och konstnärlig forskning.

Hanna Hallgren doktorerade 2008 vid Linköpings universitets tvärvetenskapliga institution Tema Genus. Hennes avhandling När lesbiska blev kvinnor handlar om lesbisk feminism och aktivism under 1970- och 1980-talen i Sverige. Hon har tidigare varit anställd som lektor i genusvetenskap vid Linnéuniversitetet, där hon även var ansvarig för att bygga upp ämnet genusvetenskap. Sedan 2016 är hon anställd på Akademin Valand. Publikationer av Hanna Hallgren.

Om beslutet

Den 24 april beslutade dekan Ingrid Elam att anta Hanna Hallgren som oavlönad docent i genusvetenskap vid Konstnärliga fakulteten. Sakkunniga inför beslutet var Diana Mullinari, professor i genusvetenskap vid Lunds universitet och Ulf Mellström, professor i genusvetenskap vid Karlstads universitet.