Bild
Anders framför New York-skyline
Länkstig

Handelshögskolor samlades i New York för att diskutera hållbar utveckling

Publicerad

Handelshögskolan är medlem i flera internationella organisationer där handelshögskolor möts för inspiration och samarbete kopplat till hållbar utveckling. Anders Sandoff var vår representant när det FN-stödda initiativet PRME samlades i New York i mitten av juni.

Hej Anders Sandoff,
Lärare och forskare i företagsekonomi, och ledamot i Handelshögskolans råd för hållbar utveckling

Varför var du i New York?

Jag åkte för att delta som skolans representant i PRME Global Forum och vid lanseringen av resultaten av 2023 års PIR rapport.

Varför är skolan medlem i PRME? Hur bidrar det till vår utveckling och vårt hållbarhetsarbete?

PRME som står för Principles for Responsible Management Education är ett samverkansinitiativ som stöds av FN med syfte att vara en global plattform för handelshögskolor för att driva utveckling och integrering av hållbarhet i utbildningarna. Handelshögskolan har varit med sedan 2010 och är sk. Champions, vilket innebär att vi även tar ett särskilt ansvar att stötta denna utveckling genom att delta i ett antal utvecklingsprojekt. Vi är även med i ett ”Nordic Chapter” som är ett samarbete mellan handelshögskolor och ekonomiutbildningar i Norden. Inom ramen för detta samarbete ges bland annat en doktorandkurs inom hållbarhet.

Varför har du valt att engagera dig i PRME?

Jag har under många år engagerat mig i forskning och utbildning relaterat till hållbarhetsfrågor, bland annat inom ramen för Handelshögskolans råd för hållbar utveckling. Internationell samverkan är viktigt för att ta inte bara ta del av vad som görs internationellt utan även bidra till den utveckling som sker.

Vilka frågor diskuterades på PRME Global Forum?

En stor del av innehållet präglades av de svårigheter som föreligger att verkligen förbereda våra studenter för att adressera de utmaningar som finns, inte bara inom näringslivet utan även inom samhället i stort. Ett betydande utrymme viktes åt att diskutera studenternas betydelse för att stärka och snabba på denna utveckling.

Vad är Positive Impact Rating?

Ett av de projekt som Handelshögskolan varit en del av att utveckla och stötta är Positive Impact Rating, ett strategiskt utvärderingsverktyg för handelshögskolor för att bedöma hur studenter uppfattar sin skolas hållbarhetsintegrering. Över ett åttiotal skolor deltar och bygger sammantaget en värdefull kunskap om hur studenter ser på sina utbildningsprogram och skolor. Årets resultat presenterades på Global Forum. Det är tredje gången vi deltar och resultatet visar att vi ligger på en stabil nivå men att det finns områden vi fortfarande kan utveckla.

Våra ämnen representerar 30 procent av alla som tar en universitetsexamen i världen och många av dessa kommer att ha beslutsfattande roller i samhället med möjligheter att forma framtiden.

Vad tar du med dig från Global Forum?

Naturligtvis den positiva energin som präglade hela eventet men också de betydande utmaningar som finns. Våra ämnen representerar 30 procent av alla som tar en universitetsexamen i världen och många av dessa kommer att ha beslutsfattande roller i samhället med möjligheter att forma framtiden. Det är naturligtvis centralt att vi skapar förutsättningar för att de på ett bättre sätt än tidigare generationer kan minska de utmaningar som vi ställts inför.

En av de viktigare förändringarna för PRME att påverka detta är genom medlemmarnas hållbarhetsrapportering. På Handelshögskolan har vi under många år gjort detta genom vår SIP report men nu kommer fler krav på formatet i rapporteringen, allt för att öka möjligheten att göra analyser och jämförelser mellan skolorna. Jag tror det kommer att få en mycket stor påverkan på vår möjlighet att inte bara bli inspirerade och lära av andras arbete men också delta i de gemensamma utvecklingsprojekt som detta lägger grunden för.