Länkstig

Handbok om liar och lieslåtter

Publicerad

Nu är handboken om liar och lieslåtter färdig och tillgänglig som nätpublikation. Rune Stenholm Jakobsen som är landskapsvårdare och biolog har ett starkt intresse för detta hantverk och kunskapsfält och boken om liar och lieslåtter är resultatet av en djupgående hantverksdokumentation.

I gästhantverkarprojektet 2014 har Rune bearbetat sitt insamlade material till en instruktiv bok med texter som är kombinerade med pedagogiska illustrationer och bilder. Det finns också några filmklipp i pdf:en som visar olika slåttertekniker. 

Boken är en nätpublikation som du laddar ned gratis från Göteborgs universitets elektroniska publikationer; http://hdl.handle.net/2077/38535