Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Hållbar odling av havskatt - Lisa Jönsson Bergman till Sankt Petersburg

Fyra frågor Lisa Jönsson Bergman, som ska till Sankt Petersburg för att vara med i uppstarten av ett nytt forskningsprojekt inom KOLARCTIC. 27 jan 2020,

Vad är egentligen KOLARCTIC?
KOLARCTIC är ett finansieringsprogram med syfte att stödja samarbete mellan Nordkalotten och Nordvästra Ryssland, för en miljömässigt hållbar ekonomisk utveckling i den arktiska regionen. Basen för finansieringen sker genom EU-medel, med nationell samfinansiering från Norge, Ryssland, Finland och Sverige.

Vad handlar ert forskningsprojekt om?
Vårt projekt heter ”Cross-border Innovations in Arctic aquaculture (ARCTAQUA)”. Vi kommer att undersöka nya metoder för uppfödning av fisk, nya hållbara foder som möter arternas näringsbehov, förbättra hälsa och välfärd i odling samt främja moderna odlingssystem som belastar miljön så lite som möjligt (inklusive system med recirkulerande vatten). Huvudsyftet med projektet är att bidra med kunskap för en ekonomiskt, etiskt och miljömässigt hållbar vattenbruksindustri i den arktiska regionen. I projektet ingår åtta företag och organisationer från Finland, Sverige, Ryssland och Norge.

Hur kommer det sig att ni blivit inbjudna?
Även om vi här i Göteborg inte har ”rätta” geografiska läget i detta sammanhang (dvs. inte ligger norr om polcirkeln) så har vi blivit inbjudna som partner i projektet. Detta tack vare SWEMARC:s unika samlade tvärvetenskapliga kompetens samt vår forskargrupps expertis i fiskfysiologi. Vi har också erfarenhet av att jobba med fläckig havskatt som är den fiskart som vår grupp framför allt skall jobba med. Första mötet är en kick-off som äger rum nu den 28–30 januari i St. Petersburg. Till den skall jag och Snuttan Sundell från Bioenv att åka.

Vad ser ni mest fram emot?
Vi ser fram emot att jobba mot hållbara lösningar för vattenbruk tillsammans med både gamla och nya kollegor. Detta ger oss chansen att fortsatt jobba med havskatt som en potentiell art för framtida vattenbruk, att kunna lära oss mer om artens biologi och förutsättningar för odling. En vacker dag kanske vi till och med i Göteborg kan välja odlad havskatt istället för norsk lax i fiskekörka? Vi tror också att vi kommer få mycket intressanta inspel och lära oss mycket från det arbete som sker i både Ryssland och Finland, länder som vi hittills inte jobbat med. Samtidigt är vi också mycket glada att få fortsätta fördjupa samarbetet med Nord universitet som är koordinator för projektet. Vi har tidigare etablerat samarbete med dem och projektet ger en möjlighet att bygga vidare på det.


Av: Erik Salmonson