Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Hållbar odling av havskatt

Fyra frågor till SWEMARC:s Jonathan Roques and James Hinchcliffe, som var två av ett flertal arrangörer inom Nomaculture-projektet som anordnade workshopen ”RAS, Recirkulerande AkvakulturSystem, och hållbar odling av havskatt” (15/10).

Vad fokuserade workshopen på?
-Workshopen fokuserade på forskningsframsteg som vi har gjort inom recirkulerande produktionssystem med begränsad miljöpåverkan (RAS) och potentialen för att använda havskatt som modellart för utveckling av hållbart vattenbruk i Sverige. Dagen inleddes av professor Torsten Wik från Chalmers som gav en generell introduktion om RAS och dess fördelar ur odlings- och miljösynpunkt, och dess möjliga tillämpningar Därefter berättade Rustan Lindqvist från RAS 365 AB om sin internationella erfarenhet inom området. Simon Pedersen från Chalmers visade upp RAS-simulatorn LibRAS, som har utvecklats för att optimera RAS-konfigurationen och driften. James och jag berättade även om vår forskning, som handlar om att utveckla protokoll för havskattodling i RAS och så visade vi upp våra akvariefaciliteter på Zoologen för deltagarna, berättade Jonathan Roques.

Varför var det viktigt att hålla workshopen?
-Nu när Nomaculture-projektet börjar närma sig sitt slut är det bra att visa upp våra forskningsresultat för intressenterna. Vi vill visa att det går att odla lokala arter i RAS-system och att RAS är en logisk väg för att kunna fortsätta utveckla hållbart vattenbruk i Sverige. Men det är också viktigt att komma ihåg att det fortfarande finns utrymme för förbättringar och optimeringar av systemen, sade Jonathan Roques.

-Workshopen var även viktig för att öka nätverksmöjligheter och potentiella samarbeten, sade James Hinchcliffe.

Vad hoppas du att besökarna fått med sig från workshopen?
-Min förhoppning är att de har fått med sig potentialen med RAS och att man kan använda tekniken till att odla lokala arter på ett miljövänligt och djurvänligt sätt, sade Jonathan Roques.

-Jag hoppas att de fick insikt i RAS-systemets utmaningar och applikationer men jag hoppas också att de utbytte kontaktinformation med varandra för framtida samarbeten, sade James Hinchcliffe.

Vilka är dina förhoppningar om hållbart vattenbruk i framtiden?
- Jag hoppas att politiker i Sverige kommer att ändra på nuvarande regelverk för att underlätta för sektorn att utvecklas och komma igång. Det är också viktigt att utbilda allmänheten om vattenbruksindustrins fördelar och potential, sade Jonathan Roques.
-Mina förhoppningar är att vi etablerar en kunskapsbas och samverkar med våra lokalsamhällen. Vi står inför en stor utmaning att föda jordens växande befolkning och att göra det på ett miljövänligt sätt. Jag hoppas att man i Sverige fortsätter investera i forskning, som har som mål att identifiera lokala, nya marina resurser som kan användas för att minska vårt miljöavtryck vid odling, sade James Hinchcliffe.