Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

GPCCs nya lärobok om personcentrerad vård som skrivs av patienter uppmärksammas i media

Personcentrerad vård är på frammarsch i Sverige och under gårdagen sände radio P4 Malmöhus en serie reportage och intervjuer på temat. De uppmärksammade bland annat en unik ny lärobok om personcentrerad vård som främst skrivs av en patient och en närstående. Boken, med arbetstiteln ”Personcentrering ur patient- och anhörigperspektiv – Rapport från verkligheten” kommer att släppas efter sommaren. Även Dagens Medicin uppmärksammade boken med en artikel.

Mikaela JavingerRadio Malmöhus rapporterade om att en ny unik lärobok som håller på att skrivas med två personer med lång erfarenhet av hälso- och sjukvården som huvudförfattare, en patient, Mikaela Javinger och en närstående, Hans-Inge Persson. Boken, som går under arbetsnamnet ”Personcentrering ur patient- och anhörigperspektiv – Rapport från verkligheten” planeras släppas under hösten. Den är unik på det sätt att den tar upp personcentrerad vård främst ur ett patientperspektiv, men även forskare och vårdpersonal är med och skriver.

Mikaela vill främst att boken ska förmedla vikten av ett bra bemötande

”Jag tror att den här boken behövs för att redan tidigt i en utbildning få en inblick i vad bemötande betyder för personen. Hur djupa spår det sätter att uppleva ett kränkande eller förminskande bemötande, och hur mycket nytta man kan göra. Jag vill peppa personal att det här och det här kan betyda så mycket, som man kanske inte ens tänker på, säger hon.”

Hans-Inge PerssonHans-Inge hoppas framförallt att boken ska bidra till en diskussion om att man måste se människan som helhet

”Vård är inte bara medicin och farmakologi utan även psykologi och medmänsklighet”, säger han.

Hör hela inslaget med Mikaela och Hans-Inge här, i ”Cancersjuka fruns sista månader ska lära vården omvårdnad”.

Vikten av att de får komma till tals

GPCCs centrumföreståndare Inger Ekman intervjuades i direktsändning, där hon bland annat förklarade varför det är så viktigt att Mikaela och Hans-Inge får komma till tals, med konkreta exempel på vad som är och vad som inte är personcentrerad vård. Detta för att personer som utbildas eller redan arbetar i hälso- och vården ska förstå deras perspektiv.

Även Dagens Medicin uppmärksammade ämnet genom en intervju med Mikaela Javinger i artikeln "Hon vill lära vården om vården". Läs artikeln här. 

Dessutom sändes en intervju med Anna Forsberg, som är sjuksköterska på thoraxavdelningen i Lund och professor i vårdvetenskap med inriktning organtransplantation. Hon har drivit arbetet med att införa personcentrerad vård på avdelningen. Hon ser en klar förklaring till varför personcentrerad vård fungerar så bra. ”Vi gör rätt saker för rätt person, vid rätt tillfälle. Vi får kortare vårdtider, vi får en patient som är mycket mer delaktig och som vi ser orkar med sin rehabilitering och sin svåra sjukdom.” Hör hela intervjun med Anna här, i inslaget ”Snabbare och bättre vård om patienterna behandlas olika”.