Bild
Seminariets panel diskuterar.
Från vänster: Tomas Lindroth, GPCC, Ameli Norling, SKR, Marie Sten, Funktionsrätt Sverige, Ulf Petrusson, GPCC och Axel Wolf, GPCC.
Länkstig

GPCC i Almedalen 2023: Bred samverkan och goda exempel behövs för att öka personcentrering och patientmedverkan

För att uppnå en mer personcentrerad vård och omsorg krävs en bred samverkan. Inte bara mellan de olika vård- och omsorgsyrkena, utan även med kommuner, regioner och näringslivet. Och patienter och närstående måste vara med som partners, från uppstart till slut av alla relevanta projekt, i vårdens styrning, likväl som i sin egen vård. Och för att inspirera till ökad personcentrering och patientmedverkan behöver vi lyfta fram och sprida goda exempel. Om detta rådde koncensus vid de events där GPCC medverkade under årets Almedalsvecka.

En nära och mer personcentrerad vård och omsorg ska nu införas i hela landet. Men vet alla som berörs vad personcentrerad vård är? Och tolkas det på samma sätt överallt? Finns de verktyg som behövs? Och orkar vården med ännu ett nytt arbetssätt? Dessa var några av de frågor som diskuterades på de arrangemang som anordnades av GPCC under Almedalsveckan 2023.

Teamsamverkan central aspekt

Samverkan i team som inkluderar patient, olika professioner och andra relevanta aktörer är en central aspekt av personcentrerad vård. Och i sann personcentrerad anda var både de personer som representerade GPCC på plats i Visby, och de som deltog i debatter och samtal representanter för många olika roller och yrken.

I debatterna och samtalen rådde också koncensus för att en bred samverkan är absolut nödvändig för att en personcentrerad vård och omsorg ska uppnås, och denna samverkan kan behöva vara bredare än man tror. Många blev till exempel positivt överaskade av att GPCC hade med en jurist, professor Ulf Petrusson, som sedan ett antal år sitter med i GPCC:s styrgrupp och forskar om rättsligt möjliggörande av personcentrerad vård. Han var en av deltagarna på GPCC:s seminarium Hur kan vi lyfta patientens ställning och bidra till omställningen mot en personcentrerad vård?.

Övriga deltagare på det seminariet var Ameli Norling, chef för hälso- och sjukvårdssektionen, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Marie Sten, första vice ordförande, Funktionsrätt Sverige samt Axel Wolf och Tomas Lindroth från GPCC. Läs mer om seminariet i Dagens Medicins artikel Forskare om patientdelaktigheten: Respekt och värdighet räcker inte.

En grupp personer sitter runt ett bord och pratar och äter.
GPCC:s rundabordssamtal i Visby under Almedalsveckan 2023<br /> Foto: Jeanette Tenggren Durkan
Foto: Jeanette Tenggren Durkan

Framåtsträvande rundabordssamtal i medeltida miljö

Ett annat GPCC-arrangemang under årets Almedalsvecka var ett rundabordssamtal, som hölls i en källare från 1200-talet i det hus som Göteborgs universitet hyrde under Almedalsveckan. Även här deltog representanter från en mängd olika intressegrupper som patienter, olika vårdyrken och näringsliv. En av de saker som diskuterades var hur man bäst skulle uppnå ökad personcentrering. Detta fanns det många olika förslag och synpunkter på. Alla var dock överens om att kunskpen om personcentrerad vård och omsorg behöver spridas.

Marie Sten, vice ordförande för Funktionsrätt Sverige rapporterade att många säger att de arbetar personcentrerat, men om man börjar prata med folk så vet de inte vad det är. Personcentrerad vård ska utgå ifrån personens berättelse, person och situation, men alltför ofta utgår personal snarare från sin egen situation.

Alla som utbildar sig till en vård- eller omsorgsprofession måste få lära sig vad personcentrerad vård är, då det är ett viktigt verktyg för att få patienterna att må bättre, konstaterade Tomas Block, Chief Medical Officer på Cambio.

Kunskap om personcentrerad vård bör även erbjudas som kompetens- eller yrkesutveckling, förelog Barbro Andersson från Kommunal. Hon representerar den största yrkesgruppen inom vård- och omsorgen; undersköterskorna. Hon trodde att kompetensutveckling inom personcentrerad vård och omsorg skulle intressera undersköterskorna och uppskattas av dem, och kanske bidra till att fler vill stanna inom yrket.

En annan nyckelfaktor som togs upp var digitaliseringsverktyg som möjliggör samordning av den enskilda personens vård och omsorg, samt underlättar samverkan över professions- och organisationsgränserna. Vårdens system måste kunna prata med varandra, konstaterade Sara Grönlund, chef för fysisk vård på Kry.

Goda exempel måste spridas

Rundabordsdeltagarna var också överens om att goda exempel som kan inspirera andra måste spridas.  Margareta Haag, ordförande för Nätverket mot Cancer och ledamot i GPCC:s personråd, delade med sig av ett sådant. I Enköping har patienter som har cancer kunnat få behandling i en buss, och därmed sluppit spendera mycket restid för att ta sig till Akademiska sjukhuset. (Läs mer om det här.) Personalen var först inte särskilt pigga på idén, men sedan såg de hur nöjda patienterna var, vilket visar att man behöver lyssna på patienterna och vara öppen för helt nya arbetssätt. Detta kan dock initialt vara svårt i den pressade situation som vårdpersonal ofta befinner sig i.

Workshop kring personcentrerade samtal

En workshop för att diskutera formerna för ett stöd för personcentrerade samtal hölls också, Hur kan vi främja/stödja personcentrerade samtal inom hälso- och sjukvård?  Stödet är tänkt att bli ett verktyg som kan användas av både patienter, närstående och personal. Workshopen hölls av Emma Forsgren, forskare på GPCC, som är projektledare tillsammans med bland andra Lisbeth Löpare Johansson, samordnare för Nära vård på SKR.

Emma Forsgren, GPCC, Ameli Norling, SKR, Tomas Lindroth och Ulf Petrusson, GPCC står uppradade framför en vit tavla.
På bilden syns från vänster: Emma Forsgren, GPCC, Ameli Norling, SKR, Tomas Lindroth och Ulf Petrusson, GPCC.