Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Frukostworkshop om Omställning

Publicerad

Den 15 oktober höll Centre for Retailing en frukostworkshop under ledning av Rebecka Arman på temat Omställning. Rebecka presenterade resultat från den första delstudien i projektet Omställning i handeln, som finansieras av Handelns Utvecklingsråd. I projektet adresseras frågor som: När sägs personal upp inom handeln? Hur organiseras arbetet med uppsägningar och omställning? Vilka aktörer är inblandade och vad gör de? Vilka konsekvenser beskriver företag, fackrepresentanter och omställningsleverantörer?

Projektet görs mot bakgrund av den pågående strukturomvandlingen inom handeln, med bland annat ett ökat inslag av kedjor, internationalisering och teknologiska förändringar. Preliminära resultat diskuterades utifrån en studie av 15 företag inom olika delar av detaljhandeln, samt en mer ingående beskrivning av två fall av omställning, där det ena var ett exempel från en mindre butik och det andra var en form av typfall i större kedjor. Bland de frågor som diskuterades under workshopen var huruvida detaljhandeln allt mer är på väg mot en ökad numerisk flexibilitet, dvs. ökat inslag av deltid och scheman som alltmer anpassas efter kundflöden.

Den 19 december kl 7:45-9:15 arrangerar Centre for Retailing nästa frukostworkshop med temat Innovation i handeln.