Bild
Foto: Agnes Faxén
Länkstig

Från e-handel till integration – Noga utvalt är här

Publicerad

Nu kan du passa på att ta del av den senaste forskningen från Gothenburg Research Institute. I Noga utvalt hittar du allt från studier om den svenska preppingkulturen till e-handelns utveckling under pandemin. Ulla Eriksson-Zetterquist som är föreståndare på GRI menar att Noga utvalt ger en god inblick i den samtida forskningen om samhälle och näringsliv.

Samlingen Noga utvalt 2021 har nu landat. Här hittar du mycket att de vetenskapliga publikationer som har producerats vid Gothenburg Research Institute under förra året.

De senaste forskningsresultaten 

– Den som läser Noga utvalt får en sammanfattning av de absolut färskaste resultaten av Handelshögskolans tvärvetenskapliga forskning. Det är bredd, djup och framför allt stort engagemang i aktuella samhällsvetenskapliga frågor.

Det säger Ulla Eriksson-Zetterquist, föreståndare på GRI och professor i företagsekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. 

Det är bredd, djup och framför allt stort engagemang i aktuella samhällsvetenskapliga frågor.

Bild
Ulla Eriksson-Zetterquist
Ulla Eriksson-Zetterquist
Foto: Hillevi Nagel

Hon säger att pandemin på olika sätt gjort avtryck i den forskning som bedrivits på GRI under den senaste tiden:  

– Dels har vi studier som direkt rör olika aspekter av pandemin, både vad som händer på arbetsmarknaden, i kommunikationshänseende, och i relation till andra pandemier, dels har vi studier om effekter av pandemin till exempel för arbetslivet. Nu kommer en rad sådana studier i flera internationella tidskrifter, där ibland hela nummer avsätts till studier om vad som hänt under covid-19-situationen. Eftersom publikationer sker med viss fördröjning kommer vi nog att få följa detta tema några år till. 

Stora utmaningar för samhällsforskningen

Med ett pågående krig och en pandemi som fortfarande inte är över, menar Ulla Eriksson-Zetterquist att samhällsforskningen har stora utmaningar framöver: 

– På väldigt kort tid har vi kastats in i en ohygglig situation med fullständig humanitär katastrof i Ukraina. Den första responsen var nästan förlamande, där vi alla kanske behövde ställa oss frågan vad vi gör i det här läget. När vi nu behöver arbeta med denna katastrof på väldigt många sätt, vill jag hävda att vi som forskare också har en central uppgift är att fortsätta värna den akademiska friheten, att fritt välja forskningsfråga och att ta ansvar för våra akademiska lärosäten samt föra ut denna modell för Högre Utbildning som en del i förutsättningarna fram för demokratiska samhällen. 

Från cybersäkerhet till demokratifrågor

Vilka områden känns viktiga att studera ur ett samhälls- och näringslivsperspektiv?

– Cybersäkerhet, frågan om hur tar vi tillvara tidigare forskningsresultat om integration, så att vi kan arbeta bättre denna gång, vad händer när produktion behöver bli lokal igen, energikonsumtion/energieffektivitet, demokratifrågor, social medias roll i dessa frågor, frågor om tillgång till kritiska mineraler för batterier, snabbt förändrad situation vad gäller matförsörjning, krishantering, försvarets återuppbyggnad. Klimatkrisen och hållbarhet!

– Slutligen vill jag lyfta en fråga som bland andra Åsa Boholm fört upp på agendan: vatten. Givet klimatförändringar och det förändrade säkerhetsläget: hur säkerställer vi fortsatt tillgång till rent vatten? Ja, forskningsagendan är omfattande!

Här kan du läsa Noga utvalt 2021: