Bild
Kvinna i industriell miljö som styr robotarmar med hjälp av dator
Foto: Shutterstock: Blue Planet Studio
Länkstig

Forskning om hur arbetskraften rör sig till växande jobb får 16 miljoner

Publicerad

Forskningsprogrammet "Swedish Labour Mobility Lab" handlar om att kartlägga och analysera arbetskraftens rörlighet till nya och växande jobb i Sverige. Programmet har beviljats drygt 16 miljoner från forskningsrådet Forte under sex år.

Arbetskraftens övergång till arbetsmöjligheter i nya och växande jobb är en central del av en välfungerande strukturomvandling.

Trots detta har vi lite kunskap om på vilka vägar arbetskraften tar in i nya och växande jobb, vilka de stora hindren är för arbetskraftens mobilitet, och inte minst individernas villkor när de väl arbetar i nya och växande jobb, berättar Martin Henning, som är projektledare och professor i ekonomisk geografi vid Företagsekonomiska institutionen.

I forskningsprogrammet kommer man att undersöka vilka som bemannar nya och växande jobb, var och under vilka förutsättningar.

Vi kommer också att studera vilka kunskaper och färdigheter som är viktiga att ha för att kunna få ett arbete i de nya och växande jobben. Sedan kommer vi att jämföra med historiska erfarenheter och hur det skiljer sig vår tid mot tidigare skeden som förändrat arbetsmarknaden i Sverige.

I tider av snabb strukturomvandling är det centralt att mobilitetsprocessen från utfasande till växande jobb är så smidig som möjligt och vissa faktorer spelar större roll än andra.

I programmet undersöker vi främst tre perspektiv som kan bidra till förståelsen av hur nya jobb bemannas. Det handlar om kunskapsstrukturer, jämställdhet och geografi. När vi vet mer om de faktorerna, kan vi också underlätta övergången till nya möjligheter i växande jobb för fler på den svenska arbetsmarknaden.

Forskningen kommer att genomföras av ett team av forskare från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Umeå universitet och Lunds universitet.

Mer om projektet Swedish Labour Mobility Lab