Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskare summerar odlingstekniker

Vid en 2-dagars workshop summerade och diskuterade SWEMARC-forskarna Susanne Eriksson och Kristina "Snuttan" Sundell rapporten "Översikt av tekniker för odling av vattenlevande organismer i Sverige" tillsammans med Daniel Wikberg och Martin Ekegerd från Vattenbrukscentrum Norr, i syfte att hitta vägar mot ett hållbart svenskt vattenbruk.

Den 5-6 december arrangerade Havs-och vattenmyndigheten och Jordbruksverket en workshop för att bland annat diskutera rapporten "Översikt av tekniker för odling av vattenlevande organismer- miljöpåverkan, odlingssystem, odlingsarter och foder". Författarna bakom rapporten var, förutom SWEMARC-forskarna vid Göteborgs universitet, även Sveriges lantbruksuniversitet och Vattenbrukscentrum Norr AB, medan Havs-och vattenmyndigheten var uppdragsgivare.

Syftet med rapporten var att ta fram ett kunskapsunderlag för att underlätta bedömning och avvägning av bästa möjliga teknik, enligt miljöbalken, i förhållande till den vetenskapliga kunskap som finns inom området. Kunskapsunderlaget inkluderade tekniker som bedöms kunna användas i Sverige för odling av vattenlevande organismer. Rapportens slutsats var att alla typer av vattenbrukssystem bör kunna utvecklas i Sverige, men olika tekniker lämpar sig bättre eller sämre för olika miljöer och olika arter.