Länkstig

Forskare från FRAM förbereder FN-rapport

Medlemmar i FRAM har anslutit sig till en grupp som ska förbereda den andra Global Chemical Outlook, som publiceras av FN:s miljöprogram UNEP.

Professor Thomas Backhaus och Dr Daniel Slunge kommer att bidra genom att leda jobbet med att förbereda två tematiskt granskade artiklar inom ämnet "Riskbedömning av kemikalier" och "Makroekonomisk och skattemässiga initiativ för att förbättra en hållbar förvaltning av kemikalier". Kapitlen ska vara klara i juni 2018.

Den förra Global Chemical Outlook publicerades 2013 och finns här.

Andra spin-off projekt

Ett nytt projekt fokuserar på riskerna med kemikalier i plastförpackningar. Forskningsprojektet "Farliga kemikalier i plastförpackningar; bästa möjliga teknik, prioritering och bedömning" är ett samarbetsprojekt med många partner som pågår från mitten av 2017 till mitten av 2019. Oräkneliga företag använder plastförpackningar och återvinningsföretag försöker återvinna dem. Men vad vet vi om kemikalierna i dessa förpackningar? Syftet med det här projektet är att samla tillgänglig vetenskaplig information om giftiga kemikalier i plastförpackningar och göra dem tillgängliga till alla intressenter. Ett särskilt fokus finns på människor och miljöhälsa, såväl som på socioekonomisk påverkan. Projektet kommer också utforska alternativ för de mest giftiga kemikalierna.

Från Göteborgs universitet, så är institutionen för biologi och miljövetenskap (professor Thomas Backhaus och Dr Bethanie Carney-Almroth) samt Göteborgs miljövetenskapliga centrum (Dr Daniel Slunge) partners i projektet, som är ett spin-off projekt till FRAM-centret.

Du kan läsa mer om projektet på dess hemsida.