Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Fokus på vattenbruk under MAT2018

SWEMARC-forskaren, Prof. Maria Nyström, och Niklas Wennberg, Refarm och Stadsjord, berättar om fiskodlingar i Östafrika och på Mars under MAT2018. Seminariet är ett av flera under MAT2018 som handlar om vattenbruk.

Nyström och Wennberg håller två gemensamma seminarium: "Call from Mars - en global matrevolution med svensk och interplanetär DNA" och "Kombination fisk och grönt - en möjlighet för varje stad och landsända + "Call from Mars". Men det finns ett flertal seminarier under MAT2018 som fokuserar på vattenbruk (följer nedan).
Läs mer om alla seminarier på MAT2018:s hemsida och för anmälan.

"Call from Mars" - en global matrevolution med svensk och interplanetär DNA
Plats: PM Fest & Konferens
Tidpunkt: 14:30 -15:00, 7 september
Föreläsare: Niklas Wennberg, Refarm och Stadsjord samt Maria Nyström, professor, Swemarc

Vattenbruk är världens snabbast växande livsmedelsektor, som omsätter enorma belopp och spelar en avgörande för framtidens proteinförsörjning och planetens hållfasthet. Call from Mars samlar en rad aktörer som tror att Sverige ska spela en viktig roll i vattenbrukets framtida roll i världen. Idag sker 93% av produktionen i Asien. Bara 1% i Afrika. Call from Mars vill justera denna obalans med vattenbruksmoduler som fungerar var som helst i världen.

"Call from Mars" - en global matrevolution med svensk och interplanetär DNA
Plats: PM Fest & Konferens
Tidpunkt: 14:30 -15:00, 7 september
Föreläsare: Niklas Wennberg, Refarm och Stadsjord samt Maria Nyström, professor, Swemarc

"Kombination fisk och grönt - en möjlighet för varje stad och landsända + "Call from Mars" - en global matrevolution med svensk och interplanetär DNA"
Plats: Växjö Konserthus
Tidpunkt: 13:00 -14:00, 8 september
Föreläsare: Niklas Wennberg, Refarm och Stadsjord + Maria Nyström, professor, Swemarc

Övriga vattenbruksrelaterade seminarium under MAT2018:

"Vattenbrukets regeldjungel"
Plats: PM Fest & Konferens
Tidpunkt: 09:00 -09:40, 7 september
Föreläsare: Veronica Andrén, vattenbrukssamordnare, Jordbruksverket

Politiken satsar och engagemanget finns i överflöd! Varför växer inte svenskt vattenbruk då?
För att få starta igång ett vattenbruk krävs många tillstånd, dispenser, registreringar och anmälningar och ett stort antal regelverk och myndigheter måste konsulteras. Kom och lyssna på hur Jordbruksverket arbetar för att hjälpa nya engagerade entreprenörer att bli framgångsrika vattenbrukare.

"Hållbart vattenbruk - något för ditt län?"
Plats: PM Fest & Konferens
Tidpunkt: 09:50 -10:30, 7 september
Föreläsare: Andreas Pettersson, Länsstyrelsen i Gotlands län

Länsstyrelsen Gotland har tagit initiativ till en förstudie med det övergripande syftet att undersöka Gotlands förutsättningar för ett hållbart vattenbruk. Hållbart vattenbruk kan bidra till att skapa nya jobb och bidra till öns redan starka näringsliv inom närproducerade och hälsosamma livsmedel. Hur det kan bli verklighet även i ditt län kommer Andreas ge förslag på under seminariet.

"Byt stil och ta framtiden på allvar"
Plats: PM Fest & Konferens
Tidpunkt: 11:50 -12:30, 7 september
Föreläsare: Niklas Wennberg, Erik Berg och Peter Eklund

Ser vi en ny generation som designar och bygger vår landsbygd och våra städer annorlunda? Stadsjordbruk, Ekobyar och självförsörjning är ett viktigt tema på bland annat Chalmers Arkitektur och KTH sedan 20 år. Ger temat blott snygga uppsatser och rubriker eller kan maten byggas in i kvarteret eller byn? Vad kan landets arkitektbyråer och byggare se i konceptet "självförsörjande städer och landsbygd"? Vad händer runt om i Sverige nu?

Självförsörjningsgraden i svenska tätorter och landsändar är skrämmande liten. Hela 80% av fisken serverad i Sverige är import och samma med grönsakerna. Alternativet till import är bland annat urban livsmedelsproduktion och nyttjandet av lediga ladugårdar på landet. Det här seminariet förklarar bland annat hur moderna flerbostadshus kan försörja kvarteret med fisk och grönsaker.

"Kombinationen fisk och grönt - en möjlighet för varje stad och landsända"
Plats: PM Fest & Konferens
Tidpunkt: 14:00 -14:30, 7 september
Föreläsare: Niklas Wennberg, Refarm och Stadsjord

Kombinationen fisk och grönt – akvaponik – presenteras allt oftare som en viktig del i städernas och ländernas matsäkerhet. Det här seminariet utgår ifrån Stadsjords verklighet i slakthuset i Göteborg. Här drivs sedan några år en fiskodling mitt i staden som producerar tonvis med fisk helt utan antibiotika. Nästa steg är att överge det traditionella fodret och utveckla kvartersfoder från stadens avfallsflöden.

"Framtiden är grön"
Plats: PM Fest & Konferens
Tidpunkt: 14:00 -14:30, 7 september
Föreläsare: Peter Eklund

En blågrön omvärlds- och gapanalys om samhällsutveckling och en hållbarare samhällsplanering på lokal nivå till gagn för attraktivitet och trygghet. Landbaserad fiskodling ger jobb och räddar hav. Produktion av fisk och grönsaker kan byggas i liten och stor skala på landsbygden och i tätort. Vilken potential har Sveriges kommuner att skapa jobb och attraktivare platser? Hur ser marknaden ut för fisk och grönt?

"Tio lättodlade sötvattenfiskar"
Plats: PM Fest & Konferens
Tidpunkt: 15:30 -16:00, 7 september
Föreläsare: Jason Bailey, doktor i Biologi/Vattenbruk, VCO, Vattenbrukscentrum Ost

Odling av fisk i landbaserade system inomhus ger nya möjligheter när det gäller val av fiskart. Men olika fiskarter kräver olika förhållanden och vattenparametrar. Här presenteras 10 sötvattens fiskarter och vad man bör tanka på om man ska odla dem i land-baserade system.

"Landbaserad fiskodling - ett alternativ för avställda djurstallar"
Plats: PM Fest & Konferens
Tidpunkt: 16:00 -16:30, 7 september
Föreläsare: Kimberly Berglöf, marinbiolog och projektledare i Landbaserad fiskodling, Regionförbundet Kalmar Län

Regionförbundet Kalmar Län fokuserar i projektet på att skapa en konkret manual för att utveckla produktionen av landbaserad fiskodling i regionen. Fokus ligger på att använda avställda djurstallar för småskalig (under 40 ton) landbaserad fiskodling i RAS anläggningar för att få en hållbar och lokal matproduktion av fisk på landsbygden.

"Från utfiskade hav till levande landsbygd - Gårdsfisk tar vid där mjölken sinar"
Plats: Växjö Konserthus
Tidpunkt: 10:00 -11:00, 8 september
Föreläsare: Johan Ljungquist


 

Fakta

Gårdsfisk har som första aktör i Sverige integrerat vattenbruket i lantbruket och visat att det går att producera fisk med minimal miljöpåverkan – på land – inom jordbruket.

MAT är mötesplatsen för en närproducerad, småskalig och hållbar måltid och erbjuder ett 60-tal kostnadsfria seminarier under två dagar (7-8 september).

Läs mer på matsmaland.se