Bild
none
Foto: Emilia Henriksson
Länkstig

FN-uppdrag till Göteborgs Universitet – ska kvalitetssäkra barnmorskeutbildningen i Bangladesh

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa är utsedda att samarbeta med FN:s befolkningsfond (UNFPA) och regeringen i Bangladesh för att stärka den nationella barnmorskeutbildningen.

Uppdraget är att stärka den nationella barnmorskeutbildningen i Bangladesh genom att höja utbildningskvaliteten och stödja långsiktiga investeringar i barnmorskeutbildning. Projektet kommer att säkerställa att standarden på samtliga 147 utbildningar i både offentlig och privat sektor är av hög kvalitet.

Göteborgs universitet kommer att samarbeta med regeringen, myndigheter, lärosäten och civilsamhällesorganisationer i Bangladesh för att utveckla och implementera en standardiserad ackrediteringsprocess för alla barnmorskeutbildningar i landet. Projektet kommer också att bidra till att uppfylla FN:s hållbarhetsmål, specifikt mål 3: god hälsa och välbefinnande, mål 4: god utbildning för alla, och mål 17: partnerskap för att uppnå målen.

En farlig verklighet för gravida

Bangladesh är ett av världens mest folktäta länder och har fortfarande en hög mödradödlighet med 173 dödsfall per 100 000 levande födda barn. Detta är en farlig verklighet för gravida kvinnor. Barnmorskor är avgörande för att förbättra sexual- och reproduktiv hälsa och minska mödra- och nyföddhetsdödlighet men bristen på utbildning och utbildningskvalitet är en stor utmaning i Bangladesh och många andra länder i Sydostasien. Det nya projektet är ett viktigt steg mot att adressera denna utmaning genom att bidra till att förbättra hälsan och livskvaliteten för kvinnor och nyfödda och deras familjer i Bangladesh.

Forskning har visat på stora brister

Malin Bogren, docent och ansvarig för projektet, har arbetat som expertbarnmorska för UNFPA och har varit involverad i utvecklingen av barnmorskeutbildningen i Bangladesh sedan 2007.  I sin tidigare forskning har hon tillsammans med forskare från Högskolan Dalarna och Bangladesh utvecklat och testat ett verktyg för att bedöma kvaliteten på barnmorskeutbildningen i Bangladesh

Med hjälp av forskargruppens expertis och erfarenhet kommer detta projekt att arbeta för att höja standarden på barnmorskeutbildningen och se till att alla studenter har de nödvändiga färdigheterna för att kunna ge trygg och säker vård under graviditet och förlossning.

Målet är att skapa en hållbar ackrediteringsprocess. Om inte faktorer som påverkar kvaliteten i barnmorskeutbildningen förstås, finns det risk för att barnmorskor utbildas utan nödvändiga kompetenser för att rädda kvinnors och nyföddas liv.

Genom att implementera och studera ackrediteringens effektivitet för att öka kvaliteten på barnmorskeutbildningen, kommer detta forskningsprojekt att bidra till förbättrad hälsa för mödrar, nyfödda och familjer i låginkomstländer. Resultaten kommer att användas för att utveckla och införa ackrediteringssystem i Sydostasien säger ansvarig forskare Malin Bogren. 

-Vi är stolta över att få delta i detta viktiga projekt fortsätter Malin Bogren. Det är ett steg framåt i arbetet för att förbättra hälsan för kvinnor och nyfödda barn i Bangladesh och vi är glada över att kunna bidra till denna positiva utveckling.

-------------------------------------------------------------------

Mer om uppdraget

I de 5,2miljoner som kommer Institutionen för vårdvetenskap och hälsa till del under åren 2023-2026 kommer följande uppdrag att ingå:

  • Att identifiera faktorer som påverkar kvaliteten av barnmorskeutbildningen i Bangladesh
  • Utveckla en standardiserad kvalitetsäkringsprocess
  • Utbilda lärare och myndighetspersonal i att utföra kvalitetssäkring vid landets lärosäten
  • Kvalitetssäkra landets alla lärosäten som utbildar barnmorskor
  • Utveckla strategier för att förbättra förbättringsåtgärder, implementera dessa samt att följa upp dessa aktiviteter
  • Mentorskap till barnmorskelärarna i hur kvaliteteten på lärosätena kan upprätthållas
Forskare

Malin Bogren barnmorska och docent vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, GU

Helena Wigert, barnsjuksköterska och docent vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, GU

Kerstin Erlandsson barnmorska och professor vid Högskolan Dalarna

Farida Begum, barnmorska, UNFPA Bangladesh

Paridhi Jha, Barnmorska,  PhD, Foundation for Research in Health Systems, Bangalore, Indien

Bharati Sharma
PhD, Public Health Foundation of India, Gujarat, Indien