Bild
Flygfoto över solcellspark i Nederländerna
Foto: CreativeCommons
Länkstig

Flytande solcellsparker - stor potential för världens elproduktion

Publicerad

Flytande solcellsparker i vattenmagasin för att producera el har många fördelar jämfört med traditionella markmonterade solcellssystem. Det visar en ny studie där forskare gjort klimatdrivna simuleringar av solcellssystem i vattenmagasin runtom i världen.

Resultatet redovisas i Nature Sustainability och visar att en 30-procentig täckning med flytande solcellssystem på 114 555 globala vattenmagasin innebär en teknisk potential för elproduktion motsvarande 9 434 terawattimmar per år. Som en jämförelse var Sveriges elproduktion 2022 cirka 170 terawattimmar.

Forskarnas simuleringar visar också att flytande solcellssystem globalt skulle innebära en minskad årlig avdunstning motsvarande 106 kubikkilometer vatten. Det är den genomsnittliga vattenmängd som 300 miljoner människor använder årligen.

– Flytande solcellssystem i vattenmagasin kan potentiellt användas för att förbättra vatten- och energisäkerheten som ett led i att uppnå målen för hållbar utveckling, säger Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi vid Göteborgs universitet och en av studiens författare.

Forskarna poängterar att det i många delar av världen ännu inte finns någon storskalig tillämpning av förnybar energi. Det krävs därför fortsatta studier för att göra exakta uppskattningar av potentialen som flytande solcellsparker har i länder som strävar efter att minska koldioxidutsläpp.

Studiens resultat i Nature Sustainability

För ytterligare information om studien, kontakta:

Deliang Chen, professor fysikalisk meteorologi, Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet, deliang@gvc.gu.se
 

AV: JENNY MEYER