Bild
Bild på mynthög på pianotangenter
Länkstig

Finansieringen bakom Kungliga Musikaliska Akademiens utveckling

Publicerad

Ekonomhistorikern Staffan Albinsson berättar i sin nya bok om Kungliga Musikaliska Akademiens 250 år Han beskriver hur dess verksamheter utvecklats med hjälp av riksdagens och privatpersoners finansiering. Det ger ett nytt spännande perspektiv på akademiens historia och nutid.

Bild
Bokomslag av En miljard till svensk musik. Riksdaler och kronor i tjänst hos Kungl. Musikaliska Akademien under 250 år.
Bokomslag: En miljard till svensk musik. Riksdaler och kronor i tjänst hos Kungl. Musikaliska Akademien under 250 år.

Kungliga Musikaliska Akademien grundades 1771. I början hade Akademien det svårt ekonomiskt, trots att det var välbärgade individer ur Stockholms överklass som valdes som medlemmar.

Så småningom kom kungliga donationer och riksdagen bidrog med årliga anslag. Från mitten av 1800-talet började också en stor mängd donationer komma från privatpersoner. Detta ledde till att Akademien förvaltade donationsfonder om sammanlagt runt en miljard kronor.

- Detta innebär också att verksamheten styrdes upp och formaliserades, eftersom det i fondernas urkunder angavs ändamål som akademien måste rätta sig efter, berättar Staffan Albinsson.

Under runt 150 år var undervisningen vid konservatoriet akademiens viktigaste uppgift. Därefter började man att bygga upp ett musikbibliotek och senare även ett musikmuseum och ett musikhistoriskt arkiv. Under senare delen av 1900-talet blev dessa fyra verksamheter överförda till statliga myndigheter. Musikaliska Akademien har sedan 1981 ägnat sig åt att föra musiklivets talan i det offentliga, driva angelägna utvecklingsprojekt och fördela medel ur cirka 150 donationsstiftelser.

Bild
Bild på Staffan Albinsson
Staffan Albinsson

Om Staffan Albinsson

Staffan Albinsson är doktor i ekonomisk historia och sedan 2010 knuten till Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Dessförinnan verkade han i flera decennier som bland annat länsmusikchef, orkesterchef och konserthuschef. Hans musikekonomiska artiklar har publicerats i flera internationella vetenskapliga tidskrifter.

Mer information om Staffan Albinsson: https://www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/staffanalbinsson

Boktitel: En miljard till svensk musik. Riksdaler och kronor i tjänst hos Kungl. Musikaliska Akademien under 250 år.