Bild
Bilden visar en kyrksal med timrade väggar och ett ljusinsläpp i koret
Rekonstruktionen av Södra Råda medeltida träkyrka ger en bild av hur kyrkan såg ut när den var nyuppförd på 1310-talet. Foton på väggarna antyder den dåtida interiören med målningar och skulpturer.
Foto: Mimmi Göllas
Länkstig

Färdig kyrka på Södra Råda gamla kyrkplats

Publicerad

Nu har de sista hammarslagen hörts från kyrkplatsen i Södra Råda. Både kyrkans in- och utsida har färdigställts. I mer än tio år har Hantverkslaboratoriet varit involverat i arbetet med att rekonstruera den nedbrunna medeltidskyrkan. I och med att en del av återuppbyggnadsverksamheten avslutats kan nu nya forskningsprojekt ta plats.

För tjugo år sedan, 2001, brann Södra Råda gamla kyrka ned och bara några förkolnade rester återstod. Nu står en rekonstruktion på platsen som visar hur kyrkan såg ut vid uppförandet under 1310-talet, men utan de invändiga målningar byggnaden var känd för. De olika stegen i processen har dokumenterats i en lång rad filmer, publicerade på Hantverkslaboratoriets YouTube-kanal.

Arbetet har också resulterat i ett flertal artiklar och rapporter. All denna återerövrade kunskap om medeltida byggteknik har redan visat sig komma till stor nytta i restaurerings- och forskningsprojekt som omfattar det svenska medeltida träbyggandet.

Helgen 4-6 juni 2022 sker den officiella invigningen i Södra Råda.

Här hittar du filmer från rekonstruktionsarbetet (sök på Södra Råda)

Här hittar du mer information om projektet