Bild
Vatnajökul gaciärsjö
En forskargrupp är på väg med Göteborgs universitets forskningsfartyg Skagerak till Europas största glaciär Vatnajökull för att mäta halter av kol och kväve i smältvattnet. Fotot är från förra årets expedition, som forskargruppen nu ska bygga vidare på.
Foto: Wilma Ljungberg
Länkstig

Expedition ska undersöka hur smältande glaciär påverkar havet

Publicerad

Det finns fortfarande väldigt lite kunskap om hur havet påverkas av smältvatten från glaciärer. Därför är en forskargrupp nu på väg med Göteborgs universitets forskningsfartyg Skagerak till Europas största glaciär Vatnajökull för att mäta halter av kol och kväve i havet utanför Islands kust.
– Vi reser till en riktig hotspot för klimatförändringar, den platsen där jorden blöder som allra snabbast, säger Isaac Santos, professor i marin kemi.

På Island ligger Europas största glaciär Vatnajökull, som är en av de snabbast smältande glaciärerna i världen. På grund av ökande temperaturer i luften smälter glaciärer oftast ovanifrån, men de glaciärer som mynnar ut i havet – som Vatnajökull – smälter också underifrån, eftersom det salta havsvattnet är varmare än glaciären.

En smältande glaciär förändrar havets kemi. Smältvattnet tillför kväve, som gödslar havet. Glaciären frigör också kol och bidrar till havsförsurningen. Allt detta påverkar klimatet och havets olika känsliga system, men forskarna vet inte hur mycket. Arktis är också den plats på jorden som förändras snabbast på grund av effekterna från klimatförändringarna, och havsförsurningen förväntas öka dramatiskt i framtiden.

Två forskargrupper på plats

– Resultaten från expeditionen kommer att hjälpa oss att förstå responsen på klimatförändringarna. Vi vill ta reda på hur stor och på vilket sätt den kemiska förändringen av havsvattnet är. Är förändringen till exempel linjär eller exponentiell? Det har stor betydelse för hur vi ska agera, säger Isaac Santos, professor i marin kemi, Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet. 

Bild
drönarbild på forskningsfartyget Skagerak
En forskargrupp kommer att finnas ombord Göteborgs universitets forskningsfartyg Skagerak. Forskarna räknar med att undersöka cirka 60 000 liter vattenprover.
Foto: Majk Zanqrelle

Expeditionen kommer att ha två grupper med forskare på plats. Ett ombord på forskningsfartyget Skagerak utanför Islands kust, där forskarna kommer att ha över 100 mätstationer för att ta reda på hur snabbt och hur långt ut i havet glaciärens vatten och kol transporteras.

– Vi kommer också att ha forskare på land för att undersöka smältvattnet från glaciären. Smältande glaciärer frigör kol som har varit infruset i isen, som då kan återgå till atmosfären, säger Isaac Santos.

Outforskade glaciärsjöar betydelsefulla för kemiskt pussel

En viss del av Vatnajökulls smältvatten samlas nämligen först upp i små glaciärsjöar och fortsätter sedan ut i havet via tusentals små bäckar. Betydelsen av detta ”stopp på vägen" för smältvattnet är fortfarande till stor del outforskad, eftersom det är vanligt att bara mäta där glaciären har direkt kontakt med havet.

Förra året var Isaac Santos på platsen med sin grupp av forskare och studenter för att genomföra mätningar. Årets expedition bygger vidare på resultaten från den expeditionen.

Smältvattnets kemiska sammansättning förändras i glaciärsjön och bäckarna innan det når havet. Om man inte tar hänsyn till dem kan man missa viktiga bitar i det kemiska pusslet, vilket kan leda till både överskattning och underskattning av glaciärens påverkan på havet, säger Wilma Ljungberg, masterstudent i marin kemi, Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet.

Bild
Wilma Ljungberg vid strand med mätinstrument.
Masterstudenten Wilma Ljungberg mäter koldioxidflöde mellan vatten och atmosfär med en flytande kammare i Vatnajökuls glaciärsjö. Fotot är från förra årets expedition, som forskargruppen nu ska följa upp.
Foto: Linnea Henriksson

R/V Skagerak gör forskningen möjlig

Årets expedition till Island fokuserar dels på bäckar och dels på det grunda havsvattnet utanför glaciärens kust.

– Vi räknar med att ta 60 000 liter vattenprover ombord för att mäta direkt på plats, men tar också med oss hundratals små flaskor hem till Göteborg för vidare studier i laboratorium, säger Isaac Santos.

Resan till Island är den första stora expeditionen i Arktis vatten för Göteborgs universitets forskningsfartyg Skagerak och första gången fartyget lämnar skandinaviskt vatten. När Isaac Santos forskningsgrupp är färdig med sina undersökningar, så kommer Skagerak att byta besättning och forskare för att fortsätta mot Grönland.

Bild
Vatnajökul lagun
Glaciärsjön med utlopp i havet. Vatnajökull i bakgrunden. Här i havet utanför Island kust kommer forskningsfartyget Skagerak att ha över 100 mätstationer.
Foto: Wilma Ljungberg

– Det är tack vare R/V Skagerak vi kan göra den här typen av forskning. Att Göteborgs universitet har detta fartyg skapar unika forskningsmöjligheter som på de flesta andra universitet skulle vara omöjliga att genomföra. Jag flyttade faktiskt från Australien till Göteborg tack vare detta fantastiska forskningsfartyg, säger Isaac Santos.

Text: Annika Wall

Årets expedition

R/V Skagerak beräknas avgå från Göteborg till Island måndagen den 19 juni. Isaac Santos expedition beräknas pågå till 3 juli.

Den 4 juli beräknas Anna Wåhlin, professor i oceanografi, ta över R/V Skagerak för att resa till sydvästra Grönlands glaciärer med undervattensroboten Ran.

Följ R/V Skagerak på Marine Traffic.