Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Evolutionen kan rädda arter

Publicerad

Kan vi hjälpa djur och växter att anpassa sig till en varmare värld? Och bör vi? Vilka fördelar och risker finns det? Professor Stephen Palumbi lyfte frågan på en forskarkonferens som hölls på Tjärnölaboratoriet under veckan.

Stephen Palumbi från Stanford University var inbjuden huvudtalare till konferensen Evolution in Sweden som nyligen avslutades på Tjärnö marina laboratorium. Närmare 70 forskare samlades under två dagar för att utbyta kunskap om hur arter förändras och utvecklas i samspel med omvärlden.

Professor Stephen Palumbi

– Som evolutionsbiologer har vi en unik förmåga att kunna förstå hur populationer utvecklas när omvärldern förändras, sade Palumbi. Hur snabbt kan det gå, klarar de det på egen hand och om inte, hur mycket hjälp behöver de.

Forskar om korallrev

Stephen Palumbi är något av en pionjär inom den marina evolutionsbiologin, och hans forskning har gett nya insikter om lokal anpassning och artbildning i havsmiljön. Idag arbetar han med tropiska korallrev och hur de påverkas när vattentemperaturen stiger i ett allt varmare klimat. Det handlar bland annat om att försöka förstå hur det kommer sig att vissa individer är mer värmetåliga än andra; hur de har utvecklats och genetiken bakom. I förlängningen kan man kanske använda dessa individer för att bygga upp värmetåliga bestånd som kan föra arten vidare in i framtiden.

Evolution kan gå snabbt

Palumbi betonade vikten av att ta tillvara den genetiska variation av egenskaper som finns inom arterna, eftersom den utgör grunden för deras förmåga att förändras och anpassa sig. Tidigare trodde man att evolution var en långsam process men idag vet vi att populationer och arter kan förändras mycket snabbt.

–Människan själv har blivit en stark drivkraft som påverkar utvecklingen genom global uppvärmning och andra miljöförändringar, menade Palumbi. Därför är det viktigt att förstå hur den evolutionära processen fungerar.

Klimatförändringarnas påverkan

"Evolution in Sweden" är en återkommande konferens och mötesplats för evolutionsforskare. Årets program innehåll många föredrag om de globala klimatförändringarnas påverkan på arter och ekosystem. Men här diskuterades även betydelsen av genetisk variation hos bagerijäst, genetiska förklaringar till varför populationer av lövsångare väljer olika flyttvägar och uppkomsten av lokala bestånd med torsk.

Kul att få visa upp Tjärnö

Svenska universitet och högskolor turas om att stå som värd för "Evolution in Sweden". Senaste mötet hölls i Stockholm för två år sedan och i år hade turen alltså kommit till Göteborgs universitet.

– Det är speciellt roligt att så många marina forskare deltar denna gång, säger docent Pierre DeWit i organisationskomitten. Mycket av den evolutionära forskningen är annars fokuserad på landmiljön. Dessutom är det en chans att visa de goda möjligheter för forskning som finns här på Tjärnölaboratoriet, med fantastiska lokaler och omgivningar!


Läs mer om Stephen Palumbis forskning här.