Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

En klassiker i nyutgåva med tack till JMG:s studenter

Lennart Weibull

Svenskarna hade just fått en andra TV-kanal. Tryckt dagspress slog ständigt nya upplagerekord. Sveriges Radio hade ensamrätt – några år tidigare hade ägaren till piratstationen Radio Syd fått fängelsestraff. Och kvällstidningarna kom inte på förmiddagen.

Lennart Weibull var ung student när handledaren bad honom hjälpa till med en bok om press, radio och tv. När boken nu kommer i sin tolfte upplaga landar den i ett medielandskap som ser radikalt annorlunda ut.

Samtidigt som han flyttar ut ur sitt gamla arbetsrum anländer den senaste upplagan av boken som han började arbeta med för snart 50 år sedan.

Jungfrulig mark

Lennart Weibull anade inte hur boken skulle komma att följa honom genom livet. Knappast heller hur medielandskapet skulle förändras.

- Ja, det blev verkligen en lång resa, konstaterar han. Det mest överraskande är nog att vi har orkat hålla i och att boken har följt med utvecklingen.

Då var han ung och skulle skriva sin c-uppsats inom statskunskap.

- Det var min handledare som frågade om jag ville hjälpa till med en bok om massmedier.

Handledaren var docent Stig Hadenius som sedermera skulle bli Sveriges första professor i journalistik.

- Det var jungfrulig mark, ingen hade gjort något liknande, minns han. Men Stig Hadenius som undervisade på dåtidens journalistinstitut var duktig på att känna hur vinden blåste och jag som hade ett stort samhällsintresse tackade ja.

Blev en klassiker

Idag är han professor emeritus vid SOM-institutet på institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet. Och boken, som först hette ”Press radio tv”, därefter ”Massmedier”, har blivit ett standardverk för alla som vill få en överblick över medielandskapet.

Lennart Weibull minns hur det nästan var omöjligt att få fram material till pionjärutgåvan. De första kapitlen byggde på författarnas egna föreläsningsanteckningar.

- Idag har utmaningen snarare bestått av att sålla bland allt material. När man själv levt under en så här lång period med alla förändringar kan det vara svårt att reda ut allt som hänt, konstaterar han mycket tacksam för de redaktörer som kommit till på vägen.

Fantastiskt roligt

Den senaste upplagan har han skrivit tillsammans med Ingela Wadbring och Jonas Ohlsson vid Nordicom.

- Tack vare dem tycker jag att vi lyckats hålla distansen och inte snubbla bland allt material. Det gäller ju att göra en tydlig och inte alltför komplicerad framställning.

Han vill även rikta ett särskilt tack till alla studenterna som bidragit.

- Mycket av boken har kommit till tack vare studenternas frågor och synpunkter på lektioner och seminarier. Vi har försökt fånga vad de saknar. Det har varit fantastiskt roligt att genom alla dessa år få arbeta med boken i en så nära kontakt med studenter. Det är inte alla som har förmånen att få sådan feed-back från personer som inte är rädda för att ge kritik och ståndpunkter.

Snabb utveckling

Bokens omfång är ungefär detsamma som pionjärutgåvan, drygt 300 sidor, men den innehåller många nya rubriker och kapitel samt har fått en helt ny titel: ”Det svenska medielandskapet. Traditionella och sociala medier i samspel och konkurrens”.

Digitaliseringen har varit en av de största – och snabbaste - omvälvningarna. 1970 hade den amerikanska militären ännu inte offentligt presenterat det som var föregångaren till internet och så sent som 1996 talade den dåvarande svenska kommunikationsministern Ines Uusmann om att internet var ett övergående fenomen. Därefter gick utvecklingen mycket snabbt.

- Tänk att nu har vi till och med gjort en historik över de nya medierna!

Den demokratiska uppgiften

En lärdom som han återkommer till är att det enda man säkert vet är att det alltid blir förändring.

- Egentligen tycker jag att det är dumt för studenterna att lära sig exakt allt som skett och sker, förklarar Lennart Weibull. Istället bör man försöka förstå under vilka villkor som förändring sker och hur allt hänger ihop – teknik, politik, ekonomi och publik. Och att det sker i ett spänningsförhållande gentemot den demokratiska uppgiften.

Ganska nöjd

Han funderar på vad initiativtagaren Stig Hadenius skulle ha sagt om den nya boken.

- Stig hade nog tyckt att det är för mycket om nya medier och för lite om gamla medier. Samtidigt som han alltid var tänd på det nya, hade han en stark förkärlek för stora traditionella dagstidningar. Förmodligen skulle det glädja honom att veta att forskning visar att agendasättningen i traditionella medier är lika stor som för 30 år sedan även om det givetvis handlar om ett samspel med sociala medier. Något blir legitimt först när det hamnar i traditionella medier och tilliten är fortsatt stark till SVT, SR och de stora dagstidningarna.

Säger Lennart Weibull och ser ganska nöjd ut själv.

"Det svenska medielandskapet", Liber, 2018, är skriven av Lennart Weibull, Ingela Wadbring och Jonas Ohlsson.