Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Kvinna får Covid-19-vaccin av läkare
Foto: MostPhotos
Länkstig

Effekterna av Covid-19-vaccin studeras i nationellt forskningsprogram

Publicerad

De Covid-19-vaccin som används i Sverige har genomgått grundliga undersökningar för att bli godkända. När nu processen är i full gång med att vaccinera den svenska befolkningen vidtar arbetet med att över tid analysera vaccinens säkerhet och effektivitet. Registerbaserad forskning sammanför en stor mängd uppgifter från olika register och databaser och gör det möjligt att studera komplexa samband.

Bild
Bilden visar professor Fredrik Nyberg som leder forskningsprojektet.
Fredrik Nyberg
Foto: Anna Vörös

Professor Fredrik Nyberg och hans forskargrupp vid institutionen för medicin vid Göteborgs universitet har beviljats forskningsanslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och SciLifeLab för att med hjälp av registerforskning undersöka hur vaccinationsprogrammet ter sig i befolkningen, hur det påverkar Covid-19-insjuknande och identifiera eventuella brister i Covid-19-vaccinens säkerhet och effektivitet.

– Projektet ska vara till stöd för folkhälsa och patientsäkerhet, säger Fredrik Nyberg. Det blir en unik resurs med tidskritiska data och kontinuerliga uppdatering för epidemiologisk forskning om SARS-CoV-2-vaccination.

Fredrik Nybergs studie är rikstäckande och inbegriper alla svenskar som har fått Covid-19, alla som misstänks ha fått biverkningar samt en utvald kontrollgrupp. Uppföljning med hjälp av registerdata kommer att göras kontinuerligt och forskarna kommer att kunna få väl underbyggda svar på angelägna forskningsfrågor som påverkar människors liv och hälsa.

Projektet är en del av det nationella SciLifeLab-programmet om Covid-19-vaccinen. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har anslagit 53 miljoner kronor för ändamålet och tio delprojekt ingår inledningsvis i programmet. I forskningsprogrammet undersöks vaccinens inverkan på befolkningen i olika projekt genom att följa såväl molekylära och immunologiska effekter som effekter på sjuklighet och möjliga oönskade sidoeffekter i befolkningen och undergrupper av patienter.

Läs om det nationella forskningsprogrammet och de tio delprojekten på SciLifeLabs hemsida

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Nyberg, gästprofessor vid institutionen för medicin, Göteborgs universitet:
Telefon: 031-786 62 89
E-post: fredrik.nyberg.2@gu.se

TEXT: KATARINA ENGLUND