Bild
Ylva Lindberg tillsammans med Lourdes Ortega.
Ylva Lindberg, professor vid Högskolan för lärande och kommunikation och projektledare för Forskarskolan CuEEd-LL, tillsammans med Lourdes Ortega, professor vid Department of Linguistics Georgetown University USA.
Foto: Karin Wenzelberg
Länkstig

Doktorander utmanas att tänka utanför boxen i en föränderlig kultur

Hur kan forskare formulera verktyg för lärare att bättre kunna möta den mångfald som finns i svenska skolor? Under en två dagar lång workshop i Göteborg samlades forskare i slutet av september med temat ”Kulturellt möjliggörande undervisning genom språk och litteratur”.

Workshoppen ingår i det femåriga projektet Forskarskolan CuEEd-LL - Culturally Empowering Education through Language and Literature som är ett samarbete mellan fem svenska lärosäten där bland annat Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi ingår. Projektet ska stärka den svenska lärarutbildningen med hur svensk skola kan arbeta med språk- och litteraturundervisning för att bättre kunna bemöta den kulturella förändring som samhället genomgår. På så sätt ska en likvärdig utbildning ges till alla elever – oavsett bakgrund.

- Kultur är alltid i förändring och i skolundervisningen är språk och litteratur väldigt viktiga verktyg att hantera denna förändring, helt tveklöst, och för att kunna delta och ingå i olika sammanhang. Det säger Ylva Lindberg, professor vid Högskolan för lärande och kommunikation och projektledare för Forskarskolan CuEEd-LL.

Teoretiska traditioner utmanades

Under workshoppen fick de deltagande doktoranderna bland annat lyssna till plenarföreläsare Lourdes Ortega, professor vid Department of Linguistics Georgetown University USA, med spetskompetens inom andraspråksinlärning. Hon föreläste bland annat om olika teoretiska traditioner inom språk- och litteraturfältet och hur dessa traditioner vuxit fram genom historien.

Deltagarna fick därefter resonera kring olika begrepp som kan vara användbara längre fram i projektet Forskarskolan CuEEd-LL – vilka är fallgroparna och vad skulle behöva utvecklas.

- I dag förklaras verkligheten ofta genom motsatser, inte minst inom politik, men det speglar inte nödvändigtvis verkligheten, berättar Ylva Lindberg. Vi vill att forskare och doktorander, liksom lärarstudenter och verksamma lärare, utmanas till att tänka utanför boxen och bortom motsatta positioner. Samhället och skolan är komplexa och workshoppen har tjänat till att bygga verktyg för att lärare ska kunna bemöta just den komplexiteten. Det är oftast rädsla, okunskap eller osäkerhet som gör att man hellre fortsätter med samma typ av upplägg och praktiker och gör samma sak för alla elever.

Workshoppen en del av en serie

Doktoranderna arbetar med olika forskningsprojekt under fem år och kommer under sin forskarutbildning även att själva undervisa på lärarutbildningen.

- Med projektet och workshopparna försöker vi skapa ett gränssnitt mellan forskning och utbildning, säger Ylva Lindberg. Tanken är att ha en större workshop en gång per termin där vi arbetar med utbildningsfrågor och samband mellan språk och litteratur ur ett globalt perspektiv. Vi har ett internationellt advisory board i projektet som ger input, det är en otrolig styrka.

 

Text: Karin Wenzelberg