Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Docent Pether Jildenstål beviljas medel för utveckling av ny kommunikationsväg

Docent Pether Jildenstål har tilldelats cirka 1,4 miljoner kronor från Innovationsfonden för utveckling av kommunikation mellan vårdgivare och vårdtagare inom anestesi och operation.

Pether arbetar med att utveckla en unik kommunikationsväg mellan patienter och vårdgivare med fördelen att den är integrerad i ett befintligt system som vi redan betalar för, (stöd och behandling 1177) och som vårdpersonal och patienter redan använder och förstår. Med den föreslagna tekniken kan krypterade patientdata sändas på ett säkert sätt mellan vårdpersonal och patienter. Denna utveckling ger en möjlighet för mer enhetsinriktade och anpassade verktyg.

Syftet är att öka patientsäkerheten innan operation och anestesi, men även postoperativt. Eftervården är viktig att förstå inom sjukvården eftersom den ofta är komplex. Besvär som illamående, problem med magen, trötthet, yrsel, smärta- inte bara i operationssåret -utan även i leder samt huvudvärk är vanliga. För att underlätta och därmed stödja människor genom ett personcentrerat förhållningssätt dels i sin återhämtning, men också för att stimulera återgång till arbete, måste inrapportering ske på individnivå om hur människor faktiskt återhämtar sig. Detta är viktiga data för personal på opererande kliniker men även för den som sjukskriver patienter.

Pether Jildenstål är forskare på området och har publicerat två artiklar om detta ämne.