Bild
Bild från introduktionstillfället för Handelshögskolans nystartade program
Länkstig

Det nya internationella kandidatprogrammet har nu startat

Publicerad

Förra veckan påbörjade första kullen av studenter på Bachelor's Programme in Business and Economics sina studier på Handelshögskolan. Gruppen består av 80 studenter från mer än 20 länder, och därmed uppnås ambitionen att skapa ett internationellt klassrum på kandidatnivå.

Stort intresse för internationella kandidatprogram
När anmälan stängde tidigare i år var Handelshögskolans Bachelor's Programme in Business and Economics det näst mest sökta programmet bland internationella kandidatprogram i Sverige. 


Som programansvarig är jag otroligt glad att se att det har varit ett sådant stort intresse för programmet, till och med större än vad vi hade hoppats på. Att programmet varit eftertraktat bland studenter märks både på anmälningstrycket som har ökat totalt sett men även på att det har ökat vad gäller första-hands-sökanden, säger Rebecka Arman, programansvarig för Bachelor's Programme in Business and Economics. 

Handelshögskolan har sedan slutet av 1990-talet erbjudit engelskspråkiga masterprogram. Kandidatprogrammet som helt och hållet ges på engelska ger nu möjlighet att anta internationella studenter redan till kandidatnivån, vilket öppnar för fler sökande och ett än mer internationellt campus.

Kvalitet, relevans och hållbar utveckling
Genomgående i programmet kommer studenterna att få träffa gästföreläsare från företag och offentliga organisationer, vilket ger en god förberedelse för deras framtida karriär och förmåga att bidra till en hållbar värld.

Andrei Dusa från Rumänien är en av studenterna som förra veckan påbörjade programmet
— Jag läste först marknadsföring under ett år och insåg då att det här programmet erbjöd nåtgo som var mer passande för mig och mina framtida karriärmål. Mina förhoppningar är att programmet ska förbereda mig för en spännande karriär och att jag som student kommer att erbjudas en massa spännande möjligheter, säger Andrei. 

Hög kvalitet, samhällsrelevans och hållbarhet är nyckelord för programmet. Studenterna tränas i att utveckla sina analytiska färdigheter, förmågan att vända på perspektiv, att söka ny kunskap och att utveckla ett kritiskt och självständigt tänkande. De lär sig de klassiska teoretiska grunderna, samtidigt som de tillämpar sina förvärvade kunskaper i verkliga situationer

— Det är mycket glädjande att vi nu kan möta efterfrågan från både studenter och arbetsgivare och erbjuda ett kandidatprogram i ekonomi helt på engelska. Svenska företag verkar i allt större utsträckning på globala marknader och även offentliga verksamheter är i ökad grad del av en internationell miljö, inte minst i samverkan med andra europeiska länder. Goda språkkunskaper och en god förmåga att agera professionellt i en global miljö är kompetenser som behövs på arbetsmarknaden, säger Per Cramér, rektor på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Hög grad av engagemang
Med studenter från mer än 20 länder fick den första kullen omedelbart möjligheten att uppleva ett internationellt klassrum. 


— Under de första dagarna har det varit ett nöje för mig att träffa  studenterna. Vissa har redan nu en lång internationell erfarenhet. Jag tycker att de har visat på ett stort engagemang i klassrummet vilket är jättekul! Vi har höga förväntningar och kommer att skapa många möjligheter för studenterna att fortsätta öka sina kunskaper inom företagsekonomi, nationalekonomi, statistik och bolagsrätt men också inom personlig och professionell utveckling. Jag ser fram emot det här läsåret i ett verkligt internationellt klassrum och med så högpresterande studenter, säger Rebecka Arman.

Video (00:35)
New student Andrei Dusa about his expectations