Bild
Skolidrottande barn
Foto: flickr - BUF Simrishamn
Länkstig

De som skolkar från skolidrotten är mer missnöjda med sina kroppar

Publicerad

Var tredje barn i årskurs 6 har någon gång skolkat från skolidrotten. De som skolkar är mer missnöjda med sina kroppar och mer oroade för hur andra uppfattar dem. Det visar en studie från Göteborgs universitet. Att förstå barns förhållningssätt till den egna kroppen är viktigt för att öka deltagandet i skolidrotten.

Majoriteten av ungdomar i Sverige rör sig för lite. Skolidrotten är här viktig. Tidigare studier har visat att barns deltagande minskar under högstadiet. Forskarna från Göteborg ville se hur vanligt detta är redan i mellanstadiet. Drygt 500 svenska sjätteklassare deltog i studien genom att svara på enkäter.  

– Svaren visade att ungefär en tredjedel av barnen hade skolkat från skolidrotten vid ett tillfälle eller mer under den senaste terminen, säger Carolina Lunde, en av forskarna bakom studien.  

De som skolkat var mer missnöjda med sina kroppar och var betydligt mer oroade över hur dessa framstår i sociala sammanhang, än de som inte skolkat. De var också mindre nöjda med sina kroppars fysiska förmågor.  

– Studien visade också att de som skolkade inte riktigt förstod syftet med skolidrotten. Att delta uppfattades som ett måste, snarare än för att det är kul, säger Carolina Lunde. 

Det var ingen skillnad mellan hur mycket pojkar och flickor skolkade. Men ett oväntat fynd var att flickor som upplever sig ligga senare i sin pubertetsutveckling skolkat i högre grad än andra.  

– Detta var förvånande, eftersom tidigare studier visat att minskad fysisk aktivitet bland tjejer snarare hänger samman med att vara tidigt utvecklad, säger Carolina Lunde.  

– Den här studien är ett första steg i att förstå hur barns förhållningssätt till kroppen kan påverka deras deltagande i skolidrott. Resultaten visar hur viktigt det är att skapa förutsättningar för unga att känna sig trygga och bekväma under skolidrotten.  

Fakta

Studien “Unexcused Absence from Physical Education in Elementary School. On the Role of Autonomous Motivation and Body Image Factors” är publicerad i den internationella forskningstidskriften Body Image, nr 45:  ]https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2023.03.007]  

Studien är finansierad av Centrum för Idrottsforskning. Mer om att barn rör sig för lite finns att läsa i centrumets rapport ”De aktiva och de inaktiva – om ungas rörelse i skola och på fritiden” https://centrumforidrottsforskning.se/kunskap-om-idrott/rapporter/de-aktiva-och-de-inaktiva-om-ungas-rorelse-i-skola-och-pa-fritid