Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Dan Nässelqvist nybliven docent i teologi

Den 7 september antogs Dan Nässelqvist som docent i Nya Testamentets exegetik.

Dporträtt  Dan Nässelqvist an Nässelqvists forskning har främst varit inriktad på tidigkristen läsarkultur, men också hymner i Nya testamentet, litterär stil i antiken och bibelöversättning.

Han är anställd på institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet, men befinner sig under läsåret 2016-2017 i Cambridge för att arbeta med sitt forskningsprojekt Gamla hymner eller samtida retorik? Stil, ljud och litterära sömmar i förmodade hymnavsnitt i Nya testmentet (finansierat av Vetenskapsrådet).