Bild
Utvecklingen av coronahalten i avloppsvattnet i Göteborg från februari (vecka 7) 2020 till november (vecka 44) 2022. Varje punkt i figuren är en veckomätning. På x-axeln anges vartannat veckonummer.
Foto: Göteborgs universitet
Länkstig

Dämpad nivå av corona i avloppsvattnet

Publicerad

Halten coronavirus i avloppsvattnet i Göteborg är fortfarande låg. Det framgår av mätningar och analyser från Göteborgs universitet.

Bild
Heléne Norder, Institutionen för biomedicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.
Foto: Elin Lindström

Det fortsätter vara på låg nivå, konstaterar Heléne Norder, forskningsledare på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, med ansvar för virusövervakningen. 

Den aktuella veckomätningen bygger på prover tagna förra veckan, vecka 44, den 31 oktober-6 november.

Smittspridning och virusvarianter

Heléne Norder och hennes kollegor har studerat förekomsten av sars-cov-2 i avloppsvattnet i Göteborg sedan februari 2020. Undersökningarna görs i samarbete med kommunägda bolaget Gryaab, som renar avloppsvatten i Göteborg med omnejd, och skickar ett prov i veckan till forskarna, bestående av prover som samlats in dagligen. 

Mätningarna och analyserna har väckt stor uppmärksamhet under pandemins gång. Veckorapporterna har visat både hur utbredd sars-cov-2-smittan är i samhället, och hur fördelningen mellan olika virusvarianter ser ut. 

I en vetenskaplig studie, publicerad i tidskriften iScience i augusti, kunde forskargruppen slå fast att övervakning av virus i avloppsvatten gör det möjligt att förutsäga en pandemis förlopp, och hur den belastar olika delar av hälso- och sjukvården. Detta oberoende av samhällets testkapacitet och möjligheter att smittspåra. 

Pågående utbrott kan upptäckas

Av studien framgår att var och en av de fyra pandemivågorna åren 2020-2022 uppvisar ett mönster där toppnoteringarna för sars-cov-2 i avloppsvattnet inom ett par veckor följdes av toppnoteringar för nyintagna patienter med covid-19 på sjukhus. 

Virustopparna i avloppsvattnet kunde också förutsäga ett ökat tryck på 1177 Vårdguiden. En till två veckor efter en virustopp i avloppsvattnet var det fler som ringde in om akut andnöd hos vuxna. 

Metoden som används i Göteborg möjliggör även övervakning av andra virus, vilket ger unika möjligheter att snabbt upptäcka pågående utbrott, förutom sars-cov-2 exempelvis noroviruset, som ger vinterkräksjuka, och astrovirus bland barn.