Bild
Diagrammet visar relativ mängd sars-cov-2 i avloppsvattnet i Göteborg vecka för vecka från vecka 7, februari 2020. Veckonummer anges på X-axeln.
Foto: Heléne Norder/Göteborgs universitet
Länkstig

Coronasmittan ger inte vika – följ kurvans utveckling

Publicerad

Halten coronavirus i avloppsvattnet i Göteborg visar att smittan inte ger vika. Trenden är snarare att lägstanivån stigit successivt under sommaren. Nu väljer forskarna vid Göteborgs universitet att visa viruskurvan för hela pandemin.

Diagrammet som nu presenteras omfattar utvecklingen av halten sars-cov-2 i avloppsvattnet i Göteborg från den första provtagningen i mitten av februari (vecka 7) år 2020. Den senaste veckomätningen bygger på prover tagna förra veckan (vecka 33) den 15-21 augusti.

Pandemivågorna ett, två och tre framträder tydligt i diagrammet. De ter sig dock små jämfört med pandemivåg fyra som hade sin toppnotering i januari (vecka 2) 2022. Därefter har nivåerna fluktuerat.

Ingen bottenkänning

Som framgår har det skett en sänkning av halten sars-cov-2 i avloppsvattnet i Göteborg i den senaste veckomätningen. Samtidigt är det tydligt att smittan inte ger med sig. De senaste månadernas lägstanivåer ligger avsevärt högre än lägstanivåerna tidigare under pandemin.

Bild
Heléne Norder, Institutionen för biomedicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.
Foto: Elin Lindström

– Det verkar som vi har en rejält förhöjd baslinje av mängden cirkulerande sars-cov-2, det är alltså förhållandevis många hela tiden som är smittade, konstaterar Heléne Norder, forskningsledare på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och mikrobiolog på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Den virustyp som dominerat den senaste tiden är undervarianten av omikron, BA.5. Troligen håller den dominansen i sig, menar Heléne Norder, även om typningen av de senaste proverna inte är slutförd.

För vård och smittskydd

Forskargruppen bakom undersökningarna av sars-cov-2 i avloppsvattnet i Göteborg samarbetar med kommunägda Gryaab som hanterar avloppsvatten i Göteborg med kranskommuner. Bolaget bistår varje vecka forskarna med ett prov med samlade dagsprover av avloppsvatten.

Mätningarna och analyserna av proverna rapporteras direkt till smittskydd och vårdgivare i Västra Götaland. Coronavirus i avloppsvattnet påvisar virus- och sjukdomsförekomst i samhället. Kopplingen mellan virus i avloppsvattnet och andelen svårt sjuka har dock minskat i takt med att vaccinationsskyddet stärkts.