Bild
Foto: Getty Images
Länkstig

Corona i avloppsvattnet kvar på låg nivå

Publicerad

Halten av coronavirus i avloppsvattnet i Göteborg ligger kvar på en låg nivå. Det visar de senaste mätningarna och analyserna från Göteborgs universitet.

Den aktuella veckomätningen bygger på prover tagna vecka 17, den 25 april-1 maj. Resultaten visa på en lite nedgång, precis som veckan före. Heléne Norder, forskningsledare och mikrobiolog, kan därmed notera den lägsta nivån sedan provtagningen vecka 50 i fjol, den 13-19 december.

Bild
Heléne Norder, Institutionen för biomedicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet,
Foto: Elin Lindström

– Virusmängden fortsätter att minska. Snart är vi nere på den nivå vi hade före pandemivåg fyra, konstaterar hon.

Pandemivåg fyra har varit den hittills mest långvariga. För två veckor sedan rapporterades dock en rejäl sänkning av halten sars-cov-2 i avloppsvattnet i Göteborg. Därmed bröts en 16 veckor lång svit av mätningar med coronahalter i nivå med, eller över, tidigare pandemivågors toppnoteringar.

BA.1 vanligaste varianten

Norder och hennes kollegor arbetar också vidare med så kallad typning av viruset, och ser nu att omikronvarianten BA.1 är den vanligaste. Varianten BA.2 kan också finnas i avloppsvattnet men i så fall till mindre än 20 procent. Typningen är gjord på prover tagna till och med vecka 14, alltså en bit in i april.

Undersökningarna av sars-cov-2 i avloppsvattnet i Göteborg pågår sedan februari 2020. De görs av en forskargrupp på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet i samarbete med kommunägda Gryaab som hanterar avloppsvatten i Göteborg med kranskommuner.

Bolaget bistår varje vecka forskarna med ett prov med samlade dagsprover av avloppsvatten. Gruppen som sedan mäter och analyserar proverna rapporterar direkt till smittskydd och vårdgivare i Västra Götaland.

Andra undersökta virus minskar

Coronavirus i avloppsvattnet påvisar virus- och sjukdomsförekomst i samhället. Kopplingen mellan virus i avloppsvattnet och andelen svårt sjuka har dock minskat successivt i takt med att vaccinationsskyddet stärkts.

Utöver sars-cov-2 undersöks halten av norovirus GG2 som ger vinterkräksjuka. Enligt de aktuella resultaten sjunker halten norovirus för sjätte veckan i rad, vilket följer normal säsongsvariation.

Även enterovirus är på nedgång. Viruset kan ge ett brett spektrum av symptom från vanlig förkylning till inflammation i hjärtsäcken, hjärnhinneinflammation och förlamning. Majoriteten får dock lindriga symtom.