Bild
Nanna Gillberg modererar GRI:llen
Forskarna Nanna Gillberg och Ulla Eriksson-Zetterquist på Gothenburg Research Institute (GRI) höll i GRI:llen - och hade många frågor till panelen kring blockkedjor och kryptovalutor.
Foto: Agnes Faxén
Länkstig

Blockkedjor – digitala verktyg som kan lösa samhällsutmaningar

Publicerad

Så kallade blockkedjor kan hjälpa oss att hantera olika samhällsutmaningar. Men först krävs det att människor får ett större förtroende för den här digitala teknologin. Det konstaterar forskare och representanter från näringslivet som möttes i en paneldiskussion på Gothenburg Research Institute på Handelshögskolan.

Kryptovalutor, NFT:s och kryptografiska hashfunktioner. Det är lätt att känna sig lite vilsen i det nya landskapet som bygger på så kallade blockkedjor, eller blockchains. Den här teknologin omges fortfarande av en viss mystik, men utvecklingen går snabbt och det blockkedjor kan bli ett viktigt redskap för att lösa viktiga samhällsfrågor. 

Det menar Niclas Ingeström, digital affärsutvecklare på Castellum. Han var en av deltagarna i den första paneldiskussion i GRI:llen, en serie event på Gothenburg Research Institute (GRI) där forskare möter representanter från näringsliv och samhälle för att utbyta kunskap och tankar kring frågor som kan få stor betydelse framöver. 

– Jag tror att det är ett nytt sätt att göra transaktioner, men framför allt är blockchain ett fantastiskt bra sätt att kunna ha identiteter. Det innebär till exempel att man kan har röstning och köpa fastigheter och få hela fastighetens historia, livslängd, i en blockkedja och se när husägarna bytte tak senast, säger han. 

Mötesplats GRI:llen. Många som kom och lyssnade hade frågor kring blockkedjor och krypto.
Foto: Agnes Faxén

Kan göra skillnad i samhället 

En blockkedja kan beskrivas som en databas som lagrar informationen i flera kopior, och där det inte är möjligt att manipulera ändringshistoriken i efterhand.

Möjligheterna är stora, men fortfarande finns det många frågor som behöver få ett svar när det handlar om teknologin med blockkedjor och kryptovalutor. Det menar Nima Amini, som till vardags jobbar med kvantitativ analys på Swedbank, och som även han var på plats i paneldiskussionen på premiären av GRI:llen. Nima Amini  vill se mer forskning vad gäller hur blockkedjeteknologin kan komma till användning i samhället framöver: 

–  I dag kan man få känslan av att krypto och blockkedjetekniken är en teknik som väntar på ett problem att lösa, snarare än att det löser ett existerande problem. Så jag skulle vilja se forskning som kan hitta användningsområden som verkligen kan göra skillnad i samhället, säger han.

Bild
Nyfiken på krypto. Forskaren Sandra Samuelsson kom till GRI:llen.
Foto: Agnes Faxén

Flera av deltagarna i panelen upplever dock att vissa forskare backar lite vad vad gäller att undersöka vad blockkedjor och kryptovalutor kan få för konsekvenser för samhälle och näringsliv. Teknologin är fortfarande lite obekant och det kan finnas en vissa rädsla hos en del att ge sig in den här världen. Oskar Broberg, docent i ekonomisk historia hoppas att det här kan förändras.

– Jag tänker att det handlar om att se att krypto inte bara är en fråga som handlar om finans och teknik, utan att det är något som väcker samhällsfrågor. Det handlar om hur vi ska reglera och beskatta det här, men det handlar även om det nya medielandskapet och hur värde skapas i det, säger han.

GRI:llen - en mötesplats 

För att bedriva relevant forskning kring blockkedjor menar Nima Amini att det är viktigt med mötesplatser som GRI:llen på GRI, där forskare kan möta representanter från näringsliv och samhälle, för att utbyta tankar och idéer: 

– Alltså, det här är ett jättebra forum – här får vi som företag möjlighet att föra en diskussion med akademiker, och få inspiration och veta var forskningen ligger kring det här, Vi som företag vill ju  veta vad de senaste rönen är kring det här, säger han. 

Även för forskare är det relevant med den här typen av samtal, säger Oskar Broberg: 

– Det sätter ju fingret på att man också måste kunna formulera något bortom teorierna och hur det dockar an till det som faktiskt händer i samhället, utanför våra väggar, säger han. 

Ulla Eriksson, professor i företagsekonomi och föreståndare på GRI, menar att det idag finns ett stort behov av flera mötesplatser med plats för fria samtal och dialog mellan olika intressen.  Efter en pandemiperiod med många möten på Teams och Zoom, så är GRI:llen en plats där människor kan mötas på riktigt och få möjlighet att diskutera stora frågor som på olika sätt berör samhälle och näringsliv. Hon ser många frågor som behöver grillas framöver: 

– Vi har pratat lite om olika områden. Konsumtion av el är ett. Någon föreslog en diskussionen om det här med skogen eller vattenförsörjning, Vi ska sticka upp fingret och känna efter vad det är som blåser just nu. 

Video (2:56)
Blockkedjor – Digitalt verktyg med potential
Fortfarande finns det en viss rädsla bland vissa forskare att undersöka konsekvenserna av blockkedjor och krypto. Det menar både forskare och representanter från näringslivet.