Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Bättre kassaflödesmodell kan varna för bankkrascher

Publicerad

Kassaflödesanalyser ger i dag ingen väsentlig information om hur banker egentligen går. En orsak är att den nuvarande modellen för rapportering av kassaflöde inte tar hänsyn till bankers unika verksamhet. En bättre modell är därför nödvändig. Det skriver Gunnar Wahlström, Eva Johansson, Ann-Christine Mjölnevik och Asgeir B. Torafson i en ny bok där de också presenterar en ny modell för kassaflödesanalys.

Så kallade “bankruns”, bankrusningar, förknippas oftast med att bankens kunder köar utanför kontoren för att ta ut sina sparpengar som de inte upplever är säkra i bankens händer. Dagens bankrusningar går dock oftast inte till så här. Snarare handlar det om snabbt uppkomna stora betalningskrav från andra banker. Detta beror på att banker finansierar stor del av sin verksamhet genom kortfristiga lån från andra banker på den så kallade internbankmarknaden. Sådan här kortsiktig finansiering har ökat de senaste två decennierna. Banker är därför mycket beroende av att andra banker är villiga att låna dem pengar och att snabbt kunna leverera kontanter när kraven på återbetalning kommer. Enligt forskning är det just brist på kontanter som gör att banker går i konkurs, inte brist på kapital. En orsak till att Lehman Brothers gick i konkurs - vilket bidrog till finanskrisen 2008 - var bland annat ett stort krav på kontanter som de inte kunde leverera.

En kassaflödesmodell som ger information om hur banken går, till exempel dess tillgång till kontanter, skulle alltså vara ett viktigt verktyg för att till exempel kunna se varningstecken på kommande bankkrascher, och kunna förhindra dem.

Tyvärr ger dagens kassaflödesmodell ingen sådan information. Det beror på att samma modell för rapportering av kassaflöde gäller både för banker som för vanliga företag. Men en bank är inte ett företag som alla andra. Medan pengar för vanliga företag är betalning för levererade varor och tjänster, är pengar för banker både råvara och produkt såväl som betalning. En ny kassaflödesmodell är därför nödvändig, skriver forskarna i boken.

Forskarna vill med boken väcka debatt om de senaste årtiondenas utveckling inom redovisning. De föreslår också en ny enkel kassaflödesmodell som skulle ge bankledning, ägare och andra intressenter viktig information som de i dag inte får.

Läs mer om boken

Mer om Gunnar Wahlström
Mer om Eva Johansson
Mer om Ann-Christine Mjölnevik
Mer om Asgeir B. Torafson