Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Avtackning på distans och utmärkta examensarbeten

Publicerad

Förvaltningshögskolan gratulerar alla som tar sin examen nu, och ett extra stort grattis till de som skrivit utmärkta examensarbeten!

Bild
Foto: Henrik Sandgren

På grund av Covid-19 har all undervisning övergått till att ske på distans, och tyvärr innebär detta också att det inte blir någon sedvanlig avslutningsceremoni i aulan för de av Förvaltningshögskolans studenter som tar examen den här våren. Men naturligtvis påverkar inte den inställda ceremonin själva examen på något vis; idag går det ut ett brev med diplom och tackkort till våra studenter som har tagit sig igenom sin utbildning.
- Vår långa tradition med programavslutningar i aulan har blivit abrupt avbruten den här gången, men vi önskar er alla vilsam sommar och stålande framtid. Det kommer en tid efter corona, och ni är redo att möta denna nya tid med god utbildning i bagaget, hälsar utbildningsansvarig Malgorzata Erikson.

I vanlig ordning har det också utsetts utmärkta examensarbeten, den här gången tre stycken på kandidatnivå och en masteruppsats:

Effektiv samordning men för vem?
- En jämförande studie av EST-modellens upplevda påverkan på trygghet i kommunerna Borås, Norrköping och Örebro
Kandidatuppsats
Egil Ahlenius Rönsberg och Simon Törnqvist

Motivering:
Denna uppsats förtjänar uppmärksamhet därför att författarna har visat en utmärkt förmåga att jobba med forskningslitteratur för att utveckla mångfacetterade analysverktyg som senare appliceras på empiriska material på ett detaljerat och övertygande sätt. Författarna uppvisar gedigen kunskap om ämnet och därtill stor metodmedvetenhet. Uppsatsen är ett mycket gott exempel på vad som kan åstadkommas i en uppsats på kandidatnivå när ribban läggs högt.Centralisering av den högspecialiserade vården i Sverige
- En kvalitativ systematisk litteraturstudie

Kandidatuppsats
Anastasija Stojanova och Amy Tsui Andersen

Motivering:
Den här uppsatsen är angelägen, omfattande, systematisk och välskriven. Uppsatsen tar tag i en av vårdens kärnfrågor; hur ska det som är svårt organiseras. Stojanova och Andersen tar tag i frågan genom att gå igenom forskningen på området. Syftet med studien är att uppmärksamma effekterna som centraliseringen av den högspecialiserade vården kan medföra. De systematiserar underlaget, från början drygt 600 artiklar, i effekter avseende styrning, kompetensutveckling, samverkan, ekonomi samt patienter. Slutsatsen är att de positiva effekterna av centralisering av högspecialiserade vården väger tyngre än motsatsen.Transaktionskostnader i samband med konkurrensprövning av offentlig verksamhet
Kandidatuppsats
Mattias Schmidt

Motivering:
Uppsatsens fokus riktas mot kommuners arbete med att bedöma och förverkliga konkurrensutsättning av vissa offentliga tjänster. Med en tydlig grund i transaktionskostnadsteoretisk skolbildning, visar författaren på såväl god inläsning och skarp analytisk förmåga. I uppsatsen studeras 21 policydokument utifrån syftet att studera hur transaktionskostnader behandlas i kommuners policy för konkurrensprövning. Ett viktigt resultat är att många av dokumenten saknar ett totalkostnadsperspektiv, vilket kan ge negativa effekter kring huruvida marknadsutsättningen är bra eller inte.


Patientcentrerad vård som fiktion eller verklighet:
En systematisk litteraturstudie om konceptets förverkligande

Masteruppsats
Alexander Nilsson

Motivering:
Studien tar sin utgångspunkt i en kontext som alltmer kommit att präglas av nya modeller och koncept för att styra och organisera hälso- och sjukvård. I fokus står sökandet efter fördjupad kunskap kring vad vi egentligen kan säga oss veta om fenomenet ”patientcentrerad vård” i en svensk och europeisk kontext. Genom en imponerande genomgång av drygt 3 000 abstracts och närläsning av 247 vetenskapliga artiklar, visar studien hur konceptet är bristfälligt, vilket inverkar negativt på möjligheten att förverkliga reformerna. Studien visar vidare hur de implementeringar som gjorts står i konflikt med de underliggande normer som styr organisering av hälso- och sjukvården. Studien är genomförd på ett systematiskt och noggrant sätt som visar att studenterna både behärskar ämnesområdet och färdigheten att skriva avancerade uppsatser.