Länkstig

Automatiserat system för DNA-extraktion på Biobank Väst

Publicerad

DNA-extraktion är en av tjänsterna som erbjuds på Biobank Väst. Servicen kan utnyttjas av alla typer av forskningsstudier som vill extrahera DNA från blod eller buffy-coat för att sedan utföra analyser så som sekvensering eller genotypning med GWAS-analys.

- Med vårt automatiserade system så hanteras proven helt automatiskt från det att vi ställer in de tinade blodrören i roboten till dess att DNA är extraherat, berättar Kristina Lind som är PhD och funktionsledare för labb och IT på Biobank Väst.

Proven märks med unik streckkod som automatiskt läses av i systemet och följer med provet under hela hanteringen. Detta gör att spårbarheten är säker och minimerar fel som kan bero på den mänskliga faktorn.

- När DNA är extraherat bestämmer vi koncentrationen på det med hjälp av absorbansmätning med en spektrofotometer som heter Big Lunatic. Det är ett snabbt och säkert instrument som kan mäta upp till 96 prov samtidigt, säger Kristina.

Bra att veta är att DNA-extraktion kan genomföras även på prover som förvarats i egna frysar.

- Det behöver inte vara prov som har förvarats på Biobank Väst tidigare, utan man kan kontakta oss så kan vi tillsammans komma överens om ett passande upplägg, säger Kristina.

Fakta

Biobank Väst erbjuder tjänster och vägledning i biobankning till hälso- och sjukvården, akademin och näringslivet i Västra Götaland. Det finns en stark koppling till Biobank Core Facilities där också expertis om bland annat provkvalitet och provhantering finns tillgänglig.

Biobanken arbetar efter en standard som heter SS-EN ISO 20387:2021 vilket ställer krav på att ha väl uppsatta och kvalitetskontrollerade system och processer.

Biobank Väst är också ett av de labb som SciLifeLab rekommenderar sina forskare att använda för DNA-extraktion.

Kontakt: biobankvast@vgregion.se