Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Att som nyexad jobba med PR

För Joseph Borenstein fanns ingen tvekan, det var PR-branschen som gällde när han för två år sedan avslutade sina studier i medie- och kommunikationsvetenskap vid JMG. Redan medan han skrev sitt examensarbete hade han fast anställning på halvtid vid den PR-byrå där han nu arbetar. Måndagenden 18 februari föreläste han vid JMG om hur det är att arbeta med PR och vilka strategier som kan leda till en anställning i branschen.–

Krydda ditt cv var hans råd, läs fler ämnen vid universitetet och nörda ner dig på något som kan bli ditt specialområde, det behöver inte vara akademiskt, sport eller politik kan fungera lika bra.

Det var studentkåren som arrangerat föreläsningen som ett led i arbetsmarknadsdagen Spira. Joseph Borenstein hade också själv tagit initiativ till att komma och föreläsa, då han vill bidra till att öka medvetenheten om PR-branschen som arbetsmarknadsmöjlighet och kunskapen om vad man ägnar sig åt där.

 Nörda ner dig på något som kan bli ditt specialområde, det behöver inte vara akademiskt, sport eller politik kan fungera lika bra.

Han berättade om hur han tidigt varit inne på att arbeta med reklam, men sedan flyttat över intresset till PR, som han beskrev som en mer kvalificerad, mångfacetterad och krävande verksamhet:

– Reklamaren köper utrymme för att få ut sitt budskap, PR-konsulten måste förtjäna att få sitt budskap känt genom att bygga relationer i en kommunikationsprocess. PR handlar om att få andra att sprida ditt budskap.

I PR-verksamheten söker man hitta en story som målgruppen kan bli delaktig i tillsammans med företaget eller organisationen. Den behöver inte alls bygga på exponeringen av produkter, den kan i stället baseras på aktualiseringen av ett problem. Har PR-byrån till exempel en kund som vill sälja villalarm kan byrån exempelvis skapa uppmärksamhet kring behovet av att skydda sig mot inbrott. En expert från villalarmsföretaget kan uttala sig i frågan i massmedierna genom pressmeddelanden, erbjudanden om intervjuer osv. Journalister blir uppringda och erbjuds informationsmaterial och man kan vända sig till myndigheter med förfrågningar som kan leda till att aktuell statistik uppmärksammas.

Ett annat exempel som Joseph Borenstein lyfte fram var hur man kan skapa ambassadörer för produkter eller verksamheter som man vill få positiv uppmärksamhet kring, det fall han tog var hur Glenn Hysén gjorts till twitterambassadör för ett spelbolag:

– Vi låter världens skönaste gubbe twittra om företaget, ambassadören blir ett klockrent sätt att föra ut vårt budskap, och det viktiga är hur företaget och konsumenten kommer att ingå i en gemensam berättelse och ha sammanlänkade intressen.

 PR-konsulten är inte ute efter att luras och tar inte vilka uppdrag som helst.

Det framgick med stor tydlighet av Joseph Borensteins presentation hur massmedierna spelar en nyckelroll i PR-byråernas arbete med att sprida sina kunders budskap. Det betyder att journalister behöver påverkas att ta upp sådant som företaget vill ha uppmärksamhet kring. Företaget kan komma att ingå i berättelsen med sina produkter, men inte som i reklamen i egenskap av enkelriktad informationskälla.

– Enligt min uppfattning är det många som läser journalistik som från utbildningen får med sig en aversion mot PR-konsulter sade Joseph Borenstein, men när de sitter ute i verkligheten med deadlines att passa ser de PR-konsulternas nyhetsflöde som någonting positivt, men då gäller det att man kan erbjuda dem en intressant nyhet, en väl underbyggd rapport eller en trovärdig expert i en viss fråga.

Joseph Borenstein ville dock vara mycket tydlig med att PR-konsulten inte är ute efter att luras och inte heller tar vilka uppdrag som helst. När de tar ett uppdrag tar de också på sig ett ansvar för kundens varumärke, som skulle kunna skadas om PR-byrån klantar till det till exempel i kontakterna med medierna.

  Bakgrunden till Mattekommissionen är förstås den allmänna insikten om att det håller på att gå åt skogen med den svenska matematikundervisningen.

Ett intressant inslag i byråns verksamhet som Joseph Borenstein med påtaglig stolthet kunde presentera är Mattekommissionen, där ett antal företag med Microsoft i spetsen samarbetar med byrån för att sprida kunskapen om behovet av bättre matematikundervisning i skolorna.

– Bakgrunden är förstås den allmänna insikten om att det håller på att gå åt skogen med den svenska matematikundervisningen, sade Joseph Borenstein, företagen som står bakom Mattekommissionen är oroade över elevernas bristande matematikkunskaper och i förlängningen att rekryteringsunderlaget kommer att bli alldeles för litet när det gäller kvalificerade it-jobb som programmerare eller när det handlar om andra teknikprofessioner som ingenjörer med olika specialiteter.

Mattekommissionen har fått ett starkt positivt gensvar från företagsvärlden, från politiskt håll ända upp på regeringsnivå och förstås från utbildningsområdet, och det är PR-konsulterna som driver arbetet framåt genom att skapa uppdaterat uppmärksamhetsvärde för verksamhetens centrala problem eller gemensamma berättelse.

Joseph Borenstein avslutade sin mycket uppskattade föreläsning med några ytterligare tips till dem som kunde tänka sig att söka jobb inom PR-branschen. Att söka praktik vid PR-byråerna är ett bra sätt att komma i kontakt med branschen och testa om man passar där. På ett mer personligt plan blev råden att öva sig på att skriva, en stor del av jobbet går ut på att skriva effektiva texter och att hålla sig uppdaterad på nyhetsflödet: ladda ner nyhetsappar som Omni och Flipboard och använd dem!