Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Arkeolog - ett föränderligt yrke

Publicerad

Paula Molander och Fredrik Dahlberg läser mastersprogrammet ”Arkeologisk praktik och teori” vid Göteborgs universitet. Vi träffas hösten 2019 på en utgrävning på gammal åkermark vid Varnhems klosterkyrka. - Man ska ta chansen att gräva om man får den, berättar Paula om varför hon är här. Utbildningarna inom arkeologi erbjuder fältkurser men både Paula och Fredrik tycker att studenterna får för få tillfällen att vara i fält. Därför är de här i Varnhem och hjälper studenterna på B-nivå att gräva ut det man tror är klosterbyggnadens intilliggande verkstadsområde.

Både Paula och Fredrik var från början inriktade på andra utbildningar såsom historia och kulturarv men fastnade för just arkeologi. - Jag läste kulturarvsprogrammet först och där får man ju prova på arkeologi, antiken, historia bland annat, men jag fastnade för arkeologi, säger Fredrik.

Paula flyttade till Göteborg för fem år sedan och hade inga planer om att plugga arkeologi, men fastnade även hon till slut för det. Sedan dess har intresset för fältarkeologi växt, och Paula och Fredrik hakar på alla möjligheter att få gräva. - Jag var med och grävde här i Varnhem för två år sen men då var det ju romersk järnålder. I år är det vi hittar mycket mer påtagligt, berättar Paula.mätinstrument

- Ett stort kloster krävde en omfattande logistik för sin försörjning. Där vi gräver nu har de som varit vanliga arbetare utfört sysslor som att laga vagnshjul och liknande för klostrets räkning. Det är spännande att även få berätta deras historia, berättar Fredrik.

Praktisk och teoretisk arkeologi

Paula och Fredrik berättar att APT är en spännande och varierad utbildning med goda framtidsutsikter vad gäller anställning. Bygget av Ostlänken och Västlänken har skapat en stor efterfrågan på arkeologer.
- Förut har det alltid varit en myt att arkeologer aldrig får något jobb, men det har ju svängt helt och branschen behöver nu fler arkeologer framöver så det behöver man inte oroa sig över, berättar Fredrik. Även yrkesutövandet kan se väldigt olika ut beroende på ens intresse och ambitioner.

- Arkeologi är ett spännande och varierande yrke. Det finns möjligheter att få resa och arbeta inte bara inom Sverige utan även utomlands. Även om arbetet kan tyckas bestå till stor del av grävande större delen av året så ingår det även dokumentations och rapportarbete. Något som vi fått möjlighet träna på inom programmet "APT", berättar Fredrik.

Arkeologi som forskning och uppdrag

Forskningsmiljön inom arkeologin är den absolut minsta delen, men spelar ändå en viktig roll inom branschen. Till exempel befinner sig utgrävningen i Varnhem hösten 2019 någonstans mitt emellan uppdragsarkeologi och forskningsutgrävning.
jord- Nu har vi fått i uppdrag att gräva ut här eftersom Varnhems kommun har köpt upp marken och vill återskapa det till forna våtmarker så det kan ha sett ut på medeltiden. Så det här är mitt emellan uppdragsarkeologi och rena forskningsutgrävningar. Kommunen tar in studenter istället för uppdragsarkeologer och gör det till en forskningsutgrävning istället, vilket ger oss värdefull erfarenhet från fältet, berättar Paula.

Arkeologi är ett brett och varierat forskningsfält, men även en bransch med allt från enmansföretag till konsultfirmor med hundratals anställda såsom Arkeologerna.
Både Paula och Fredrik rekommenderar att läsa arkeologi, både för den som i framtiden vill vara ute och gräva – och den som vill vara inne och tänka.Vill du läsa arkeologi?

Läs mer om våra kurser på grundnivå inom arkeologi här.
Läs mer om våra kurser på avancerad nivå inom arkeologi här.
Läs mer om våra program Arkeologisk praktik och teori och Kulturarvsprogrammet.

Läs mer om utgrävningarna i Varnhem här: Varnhems begravda hemligheter fortsätter att förbrylla arkeologerna


Foto: 1) Paula Molander och Fredrik Dahlberg 2) Utrustning som används vid arkeologiska utgrävningar 3) Studenterna sorterar blnad jordmassorna i Varnhem