Bild
Porträtt på Anders Danielsson
Anders Danielsson
Foto: Isac Lundmark
Länkstig

Anders Danielsson gästprofessor på Handelshögskolan

Publicerad

Anders Danielsson, tidigare landshövding i Västra Götalands län och generaldirektör för Migrationsverket och Säkerhetspolisen, blir ny innehavare av Assar Gabrielssons gästprofessur på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

–  Jag är så klart glad, hedrad och stolt att ha blivit gästprofessor vid Handelshögskolan i Göteborg, men också lite spänd och nervös inför utmaningen. Jag hoppas få dela erfarenheter och kunskaper från min långa tid i statsförvaltningen och 20 år som myndighetschef med studenter och forskare, och bidra till inblick i och kanske även utveckling av den offentliga förvaltningen, säger Anders Danielsson

Uppdraget som Assar Gabrielsson-professor omfattar 20 procent under perioden 1 juli 2022 till 30 juni 2023. Som gästprofessor kommer Anders Danielsson att möta studenter, forskare, alumner och partners till Handelshögskolan, i diskussioner och föreläsningar.

–  Jag är mycket glad över att välkomna Anders Danielsson som innehavare av Assar Gabrielssons gästprofessur. Med sina mycket omfattande och mångsidiga erfarenheter av ledarskap inom svensk statsförvaltning kommer han att tillföra unika perspektiv till utbildning och forskning vid Handelshögskolan, säger Per Cramér, rektor för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Om Anders Danielsson

Anders Danielsson har en juristexamen från Lunds universitet. Efter en lång karriär inom polisväsendet, bland annat som länspolismästare i Skåne 2002 till 2007,  utsågs han 2007 till generaldirektör för Säkerhetspolisen. Under åren 2012 till 2016 var han generaldirektör för Migrationsverket. Efter en kort period som generalsekreterare för Svenska Röda Korset utsågs han 2017 till landshövding i Västra Götalands län, en post han hade fram till slutet av 2021. Anders Danielsson har medverkat som expert i ett flertal statliga utredningar och som särskild utredare i Klimaträttsutredningen som sett över relevant svensk lagstiftning för att nå Sveriges klimatmål.

Se intervju med Anders Danielsson.

Om Assar Gabrielsson-professuren

Assar Gabrielssons gästprofessur i tillämpad företagsledning instiftades 1999 till Assar Gabrielssons minne och finansieras via en gåva från Stiftelsen Göteborgs Handelshögskolefond. Syftet med professuren är att ge studenterna ökade kunskaper om tillämpningen av de teorier inom ekonomi och ledarskap som de studerar. Bland tidigare innehavare av professuren finns Cecilia Malmström, Lena Apler, Inga-Britt Ahlenius, Göran Carstedt, Marianne Nivert och Claes Dahlbäck.