Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Alger kan ta hand om näring från fiskodlingar

Publicerad

Kan näringsämnen i avfallsvatten från fiskodlingar renas med hjälp av alger och musslor? Ett mastersarbete vid Göteborgs universitet visar att det kan vara möjligt, men det finns också praktiska utmaningar.

Kristoffer Stedt har studerat på programmet för marina vetenskaper och har på mastersnivå gjort ett examensarbete inom marinbiologi där han undersökt möjligheterna att rena avfallsvatten från fiskodlingar med hjälp av alger och musslor.
- I västvärlden är metoder för att ta tillvara på avfall genom att odla flera olika arter inom samma system ett ganska nytt område, men i exempelvis Asien har liknande metoder använts sedan länge, säger Kristoffer Stedt.

Läckage av näringsämnen 

Odling av fisk och andra typer av vattenbruk ökar snabbt globalt, men verksamheterna innebär också stora påfrestningar på miljön. Bland annat orsakar läckage från akvakultursystem att betydande mängd näringsämnen sprids till omgivningen, vilket kan leda till övergödning. Undersökningar visar att så mycket som 60 procent av kvävet från fiskodlingar släpps rakt ut i vattnet utan att tas tillvara.

Fokus har länge varit att förändra fiskarnas foder för att minska näringsutsläppen i vattnet, men i den här studien testades alltså hållbara metoder för att rena avfallsvattnet.

I Kristoffer Stedts studie som genomförts inom ramen för SWEMARC vid Göteborgs universitet undersöktes tillväxt och kvävehalt för brunalgen Saccharina latissima när den exponerades för olika koncentrationer av avfallsvatten från ett havsbaserat halvslutet akvakultursystem. Det handlar om stora makroalger som kan växa väldigt snabbt. I studien användes också blåmusslan Mytilus edulis som filtrerar vatten och tar upp partikulära näringsämnen medans algerna tar upp lösta näringsämnen.

Algerna växte snabbt

Undersökningarna gjordes vid en fiskodling i Norge. Avfallsvattnet från odlingen leddes in i en stor tank där 20 000 musslor hängde längs rep. Därifrån leddes sedan vattnet vidare till en tank med alger, och efter det vidare ut i havet. För att se om näringsnivåerna i vattnet förändrades mätte man hur mycket näringsämnen det fanns i vattnet innan det kom in, sedan gjordes mätningar efter musslorna, och slutligen efter att vattnet passerat algerna. Experimentet pågick i 34 dagar, men planerades under lång tid innan dess.
- Vi fick bra resultat. Ur det partikulära tog musslorna upp mellan 15 och 30 procent av de partikulära ämnena. Algerna tog upp 60 till 70 procent av det lösta näringsämnet, kvävet. Algerna växte också 70 procent snabbare i fiskvattnet jämfört med när de kom från rent vatten, säger Kristoffer Stedt.

Praktiska utmaningar

Även om metoden visade positiva resultat är utmaningen att optimera tekniken för att fungera i större skala. För att kunna rena vattnet från fiskodlingar med en sådan här metod skulle det nämligen krävas väldigt stora algodlingar.
- Där vill ju jag förespråka att man kanske ska ändrar sin syn på vad man äter. Producera mindre fisk och istället öka produktionen av alger.