Bild
Kristoffer Stedt skördar alger från båt.
Kristoffer Stedt skördar havssallat vid en odling i havet utanför Tjärnö marina laboratorium.
Foto: Sophie Steinhagen
Länkstig

Alger kan ersätta sojabönor som proteinkälla

Publicerad

Alger odlade i Sverige har potential att bli en viktig ingrediens i framtidens livsmedel. En ny avhandling från Göteborgs universitet visar att proteinhalten i algen havssallat kan höjas till samma nivå som sojabönor.

Med en växande befolkning och ett ökat tryck på landbaserad odling riktas blicken mot livsmedel från havet. I en färsk avhandling undersöker Kristoffer Stedt, doktorand vid Institutionen för marina vetenskaper, alger som en framtida proteinkälla.

– Alger innehåller många viktiga näringsämnen som proteiner, mineraler och vitaminer och har en god potential att vara en viktig del av vår kost. Inom fem år tror jag att vi kommer att se många nya algprodukter på marknaden, säger Kristoffer Stedt.

Proteinhalten mer än fördubblas

I avhandlingen ”Seaweeds as a future protein source” har Kristoffer Stedt undersökt proteinhalten hos fyra algarter. Tidigt visade sig grönalgen havssallat ha goda förutsättningar värda att titta närmare på. Algen, som liknar tunna, mjuka blad av isbergssallad, är snabbväxande och varierar i proteinhalt beroende på var den växer. Det gör det möjligt öka proteinhalten genom näringssammansättningen i vattnet man odlar den i.

– Jag har testat att plocka in havssallat från repodlingar i havet och odlat dem i spillvatten från livsmedelsindustrin. Efter två veckor i det näringsrika vattnet har proteinhalten mer än fördubblats, säger Kristoffer Stedt.

Bild
Alger i odlingsrör.
När algerna odlas i processvatten växer de snabbare och får en ökad proteinhalt. På det sättet kan restvattnet gå från att vara en kostnad till att bli en resurs för livsmedelsindustrin.
Foto: Karin Björk

Havssallat som odlas på västkusten har en proteinhalt runt 15 procent i torrvikt. Genom att odla algerna i spillvatten har Kristoffer Stedt visat att det går att höja proteinhalten till 37 procent. Det är i nivå med sojabönor, som har en proteinhalt på 40 procent. 

Om vi byter ut sojabönor mot svenskodlade alger skulle vi göra flera miljövinster. Vi skulle få en närodlad proteinkälla som inte konkurrerar med odling på land och dessutom bidrar till att minska övergödningen av havet.

Algfärs och algburgare

Bild
Kristoffer Stedt,
Kristoffer Stedt, doktorand på Institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet.

En skillnad mellan grödorna är dock att proteinerna sitter hårdare bundna i alger än i sojabönor. Proteinerna blir därför lättare för kroppen att ta upp om de utvinns från algerna, något som Kristoffer Stedts kollegor på Chalmers undersöker i projektet CirkAlg.

– I havssallat finns både fettlösliga och vattenlösliga proteiner. Det gör att det krävs flera steg för att extrahera dem. Forskarna på Chalmers arbetar nu för att ta fram en sådan tvåstegsprocess och har visat mycket positiva resultat.

Vilka algprodukter tror du mest på?

– Jag tror att alger kan spela roll i flera olika former, bland annat genom att proteinerna från algerna används som ett komplement till köttfärs och sojafärs. I framtiden tror jag att vi kommer att se produkter som algburgare och algbullar i butikerna. Algernas innehåll av omega-3 och vitamin B12 ger dessutom ett mervärde till produkterna, och gör att algerna även kan användas som tillsatser i andra vegetariska livsmedel.

Länk till avhandlingSeaweeds as a future protein source: innovative cultivation methods for protein production

Kontakt: Kristoffer Stedt, doktorand på Institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet, telefon: 0766-22 96 77, e-post: kristoffer.stedt@gu.se 

Text: Karl-Johan Nylén

Fakta om havssallat

Havssallat är en av flera arter i grönalgsläktet Ulva. I Sverige växer havssallat på klippor och sten i vattenbrynet längs hela västkusten och i Östersjön in till Blekinge. Arten har på senare år börjat odlas på svenska västkusten. Havssallat har bra näringsvärden med relativt hög proteinhalt, nyttiga fleromättade fetter och kostfibrer. Den innehåller dessutom olika värdefulla biokemiska molekyler.