Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

56 miljoner kronor till GU-forskare från Formas

Publicerad

Formas finansierar forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Sammanlagt tilldelas forskare vid Göteborgs universitet 56 miljoner kronor 2020. I Formas årliga öppna utlysning finns två bidragsformer att söka: Forskningsprojekt, och Forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären.

Projektbidrag

Jan Bachmann
Strider om sand i östra Afrika - Framväxande politiska motsättningar och konsekvenser
2 995 000  kronor

Johan Höjesjö
Migrationsmönster och produktivitet hos havsöring  
2 999 288 kronor

Mats Andersson
Bättre bönor: förädling för ökad vattenhushållning och torktolerans hos bönor genom användning av odlad mångfald i Rwanda   

2 901 000 kronor

Johan Uddling
Heat stress in tropical trees and its implications for tree plantation success, forest carbon storage and biodiversity
2 999 877 kronor

Per-Olav Moksnes
Småskalig fysisk påverkan och storskalig uppgrumling av sediment - Nya lösningar för en hållbar förvaltning av grunda kustekosystem   

2 999 949 kronor

Thomas Backhaus
En systematisk granskning av läkemedel i miljön med fokus på antibiotika, hormonstörande ämnen och blandningseffekter (SysPIE)  
2 998 200 kronor

Jessica Coria  
Utvärdering av Regleringen av Farliga Kemikalier i Europa
2 997 067 kronor

Helle Wijk       
Kvaliteter i fysisk utemiljö som främjar hälsa för äldre personer som bor på särskilt boende
2 949 839 kronor

Elisabeth Jönsson Bergman  
Vilka mekanismer ligger bakom negativa effekter av vaccinering på tillväxt hos fisk?                 
2 999 159 kronor

Ravikant Pathak
Kemi för kortlivade klimatpåverkande ämnen i det Indo-Gangetiska slättlandet och Himalayas: Konsekvenser för hydrologisk cykel, jordbruk och hållbar utveckling under ett föränderligt klimat
2 999 883 kronor

Forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären

Hans-Erik Edsand
Socioekonomiska Konsekvenser av Förnybart Baserad Landsbygdselektrifiering i Utvecklingsländer
3 999 627 kronor

Ana Tronholm
Åtgärder mot farliga algblomningar: Utveckling av en innovativ och integrerande metod för att förutsäga giftiga cyanobakterier i en föränderlig miljö
3 999 697 kronor

Jonathan Roques
Vattenbruk Tekniska Innovationer i Sverige
3 999 568 kronor

Marlene Jahnke
Ålgräsets genetik - viktig kunskap för förvaltning av en av Östersjöns nyckelarter i ett förändrat klimat     

3 999 539 kronor

Daniel Slunge 
Förbättrad användning av information och skatter för att fasa ut farliga kemikalier i konsumentprodukter     

3 959 152 kronor

Pedro Inostroza                      
Ekosystem i jordbruksområden påverkas av kemikalieblandningar; kan förändringar i sötvattensorganismers genom kopplas till kemikalier?       
3 999 984 kronor

Céline Heuzé  
Skulle en fördämning av Nordsjön verkligen skydda Sverige från havsnivåhöjning? 

3 892 932 kronor

Natalia Vincens
Effekterna av järnvägstrafikbuller och vibrationer på hjärtmetabolsk hälsa: sociala ojämlikheter i exponering, social känslighet eller båda? EpiVib-equality project
2 998 232 kronor