Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

38 miljoner till klinisk behandlingsforskning

Publicerad

Tre forskare vid institutionen för medicin tilldelas drygt 38 miljoner kronor. Det stod klart när Vetenskapsrådet offentliggjorde beviljade bidrag inom klinisk behandlingsforskning för 2019.

Seema Baid-Agrawal får 19,5 miljoner kronor för att genomföra en randomiserad kontrollerad öppen multicenterstudie med målet att förlänga överlevnad hos njurtransplanterade patienter. Projektet handlar om behandling av kronisk antikroppsmedierad avstötning efter njurtransplantation. Seema Baid-Agrawal är docent i medicinska njursjukdomar affiliierad till avdelningen för molekylär och klinisk medicin.

Behandling av reumatoid artrit

Inger Gjertsson, adjungerad professor i reumatologi vid avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning, får 1,2 miljoner kronor till ett projekt om autoantikroppar mot ledrelaterade proteiner som verktyg och behandlingsmål för patienter med reumatoid artrit.

Ska studera broken heart syndrome

Elmir Omerovic, professor i kardiologi vid avdelningen för molekylär och klinisk medicin, får 17,5 miljoner för att genomföra en registerbaserad klinisk studie om optimal farmakologisk behandling för takotsubosyndromet, som ibland också kallas broken heart syndrome.

TEXT: ELIN LINDSTRÖM CLAESEN